Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2020. szeptember 26.

Velünk az Isten – 2020. szeptember 26.

„De megfizet az Úr a gonosztevőnek a maga gonoszsága szerint.” (2 Sám 3,39)

Az alábbi rész olvasása kapcsán, egy nagy igazságra lettem figyelmes, mégpedig arra, hogy a bűn nem marad büntetés nélkül, Mózes negyedik könyvében 32,23 versben ezt olvassuk, hogy „Tudjátok meg, hogy utolér benneteket vétketek büntetése”

A királyok idejében vagyunk, ahol sok mindent láthatunk Izráel életében és az uralkodók életében egyaránt. Itt ebben a fél mondatban egy fontos dolog hangzik el: de megfizet az Úr a gonosztevőknek. Mindez azt jelenti, hogy a bűn büntetés nélkül nem marad. A megítélés a büntetés nem a tisztünk, hanem az Uré. Nem mi kell bizonyos dolgokat megoldanunk, mert az Úr maga megoldja. Nekünk egy feladatunk van, hogy éljünk helyesen az Úr ösvényét járva és attól el ne térjünk!

 Bár sokszor nehéz helyzetekbe, igazságtalansága ütközünk, és látjuk, hogy nagy a gonosz hatalma, mindazonáltal nekünk az Urat kell, kövessük. A többi nem a mi dolgunk. Lehet a világban sok az igazságtalanság, mert úton, út félen csak erről hallunk emberek szenvednek, de bármennyire s hihetetlen az Úr igazsága győzedelmeskedik mindenekfölött. Ezt kell nekünk elhinnünk! Nem könnyű keresztyénségünket megélni s keresztyénként élni, de az Úr mindig az Övéinek ad kellő erőt. Ebből kell nekünk merítenünk a mindennapokban erőt. Az első zsoltár az énekeskönyvünkből ehhez illően mondja, hogy mi lesz a gonoszokkal és mi vár az igazakra:

2 versszak. De nem így vannak a gonoszak; hanem mint az apró por és polyvák, Melyek a széltől széjjelragadtatnak: Így az ítéletben meg nem állhatnak. A gonoszok és kik bűnben élnek, Az igazak közt helyet nem lelnek.

4. versszak. Mert az Isten ismeri útjukat, Az igazaknak érti dolgukat; Azért mindörökké ők megmaradnak; De akik csak a gonoszságban járnak, Azoknak nyilván mind elvész útjuk: Mert Istennek nem kell az ő dolguk.

Szívleljük meg e gondolatokat! Ámen.

Kaszaniczki Csongor,

 Erdőd

Szóljon hozzá