Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2020. szeptember 25.

Velünk az Isten – 2020. szeptember 25.

“Fiai születének Dávidnak Hebronban, kik között elsőszülött Ammon volt, a Jezréelből való Ahinoámtól; a második pedig Kileáb, a Kármelbeli Nábál feleségétől, Abigailtól való, és a harmadik Absolon, a Máákha fia, aki a Gessurbeli Thalmai király leánya volt; és a negyedik Adónia, Haggitnak fia, és az ötödik Sefátia, Abitál fia, a hatodik Ithreám, Eglától, Dávid feleségétől való: ezek születtek Dávidnak Hebronban.” (2Sám 3, 2-5)

Dávid király lesz, s bár még csak Júda törzse fölött uralkodik, rajta van nemcsak Isten ígérete, de áldása is. A hebroni évek alatt hat fia születik, s ez mindenképp áldásnak tekinthető, nem is akármilyennek hat fiú, az hat fiú. Két zsoltár sorai jutnak eszembe a 127 és 128.

A 127 es így vall: „Íme, az Úrnak öröksége, a fiak; az anyaméh gyümölcse: jutalom. Mint a nyilak a hősnek kezében, olyanok a serdülő fiak. Boldog ember, aki ilyenekkel tölti meg tegzét; nem szégyenülnek meg, ha ellenséggel szólnak a kapuban.”

Dávidnak valahogy nem volt szerencséje fiaival, mert bár csak Hebronban hat legény büszke apukája lehetett, mind a hat más-más asszonytól, más-más feleségtől lett s elég sok keserűséget okoztak nem csak az apának, de a családnak s az országnak is. Lehetne egy erős dinasztia kezdete ez a hat fiú, de a felsoroltak közül hárman szörnyű dolgokba keverednek. Ammon az elsőszülött, erőszakot tesz féltestvérén Absolon hugán. A trónörököst, az elsőszülöttet emiatt Absolon megöli. Absolon később apja trónjára tör. Adónia Salamon elől orozná el a trónt, de neki sem sikerül bele bukik az összeesküvésbe. Azt gondolom sokkal kevesebb gond lett volna a testvérek között, ha édes testvérek, ha egy anya gyermekei s nem csak apjuk közös. a 128. zsoltár egy feleségről beszél az Istentől megáldott férfi házában. „Mind boldog az, aki féli az Urat; aki az ő útaiban jár! Bizony, kezed munkáját eszed! Boldog vagy és jól van dolgod. Feleséged, mint a termő szőlő házad belsejében; fiaid, mint az olajfacsemeték asztalod körül. Ímé, így áldatik meg a férfiú, aki féli az Urat! Megáld téged az Úr a Sionról, hogy boldognak lássad Jeruzsálemet életednek minden idejében; És meglássad fiaidnak fiait; békesség legyen Izráelen!

Dávid nem érhette meg sem ezt a békességet, sem hogy Salamonnak aki majd a trónon követi fiai legyenek. Ha te szeretnéd az áldást elégedj meg egy asszonnyal s szeresd, szeresd úgy mint ahogy Krisztus szereti az anyaszentegyházat… Ámen.

Jobb Domokos,

Ombod

Szóljon hozzá