Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2020. szeptember 10.

Velünk az Isten – 2020. szeptember 10.

“Hadd jöjjön ide hozzátok az én atyám és anyám, míg megtudom, hogy mit fog cselekedni velem az Isten.” (1Sám 22,3)
Az emberi természetből következik, hogy az ember az üldözés idején behatóan foglalkozik sorsával és jövendőjével. Miért nem szívlelik? Mit követett el? Mi lesz vele? Mit terveznek még ellene? -kérdések özöne rohanja meg, mégis az Istenben bízó embernek bizonyossága van: úgy lesz minden, ahogy Isten elrendeli. Sorsunk az ő kezében van, megjárva a mélységeket, magasságokat, érezhetjük az ő jelenlétét, irányítását, sokszor nem tetsző élethelyzetekben is.

Dávid idegen földön keres és talál menedéket, Moáb földjén. Arra kéri a királyt, üzenje meg szüleinek, hogy előttük kívánja tisztázni magát, mert az ellene fellobbanó harag, ellenségeskedés tűrhetetlenné vált, nem élhet így, állandó halálközelben. Nem mondja ki, de szívében az a gondolat is megfogalmazódik, ha Isten akarata az, hogy életét áldozza, azt is kész odaadni, csak legyen már vége ennek az áldatlan helyzetnek. De nincs vége: Saul tovább cselekszik, bosszúból öl és pusztít, minden gyanús egyént kivégeztet, mert félti hatalmát. A hatalmát féltő embernél nincs kegyetlenebb: hány és hány király ölette meg feleségét, gyermekeit, csakhogy trónon maradhasson. Saul is mindenre képes volna…De Isten terve más: Isten az igazság és az igazságosság mellett dönt, Dávidot rendeli királynak.
Uram, felőlem mindent elrendeltél,
a te végzésedben vagyok bizton,
a te karod ölel, haláltól is megvéd.
Ámen.
Fodor Lajos

Szóljon hozzá