Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Sipos Miklós jóhangulatú búcsúja a szolgatársaktól

Sipos Miklós jóhangulatú búcsúja a szolgatársaktól

Természetesen ez a búcsú nem végleges, továbbra is szolgálatkész marad Sipos Miklós. Fungens lelkipásztorként azonban letetette a lantot. Rendkívüli, szeretetteljes hangulatban, kis nosztalgiázással, élmények felelevenítésével telt el a Szatmári Református Egyházmegye szeptemberi közigazgatási gyűlése a Németi Református Egyházközség gyülekezeti termében.

Csütörtökön délelőtt Sipos Miklós a Mózes ötödik könyve 8. részének 2. verse alapján hirdette az Igét: „Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened, az Úr a pusztában negyven éven át, hogy megsanyargatva és próbára téve téged megtudja, mi van a szívedben: megtartod-e parancsolatait, vagy sem?” Az igehirdető vissza is emlékezett az útra, melynek mindegyik állomásáról elmondott egy-egy történetet. 1975-ben kezdte tanulmányait a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben. Ennek felelevenítésében nem a menza kapta a legnagyobb dicséretet, a közösség és annak megélése azonban annál inkább kedves emlék. 1979-ben a Németi Református Egyházközségben kezdte segédlelkészi szolgálatát dr. Fábián György mellett, ahol kezdetben a segédlelkészi lakásban őszintén elmondhatta volna, kissé módosítva, a 121. zsoltár kezdő szavai: Szemeimet az egekre emelem, de ez is kialakult. Nehéz volt megélnie principálisa elvesztését, aki autóbalesetben hunyt el. Hiripen hét évig építhette a gyülekezetet, majd 17 évig Szamoskrassón tette mindezt. Innen is előjött egy-két sztori, amit egy lelkipásztori közösség igencsak megértően, átélve hallgatott, főleg azok, akik az előző rendszert is megélték. A Németi gyülekezetben kapott aztán keretet szolgálta, de szeretettel beszélt 16 évig tartó esperesi mandátumairól.

Király Lajos esperes köszöntésében elmondta: „Sokatmondó és önmagáért beszél, hogy Nt. esperes urat egymás után háromszor választották meg az egyházmegye élére, esperessége után is megtalálta helyét az adminisztrációs gyűléseken, és az esperesi tisztsége alatt a konfliktusokot sikerült megoldani fegyelmi eljárások nélkül. Szilágyi Éva leköszönő igazgatónő mondta esperesi ciklusom elején: „Lajoskám, nem lesz könnyű túlszárnyalni Sipos esperes munkásságát. Igen magasra tette a lécet.” Milyen szép keretet kapott a lelkipásztori szolgálata: a Szatmárnémeti-Németi Egyházközségben kezdődött 1979-ben segédlelkészként, és itt is kerül pont és ámen a fungens lelkipásztori szolgálat végére. A Szatmári Református Egyházmegye nevében hálát és köszönet mondok a lelkipásztori és az esperesi szolgálatért, az egyházmegyénk megszervezéséért, az ingatlan visszaigénylési harcokért, a zsinat állandó tanácsában, a kánonjogi bizottságában betöltött fontos szerepért, továbbá a családja valamennyi tagjának az ön támogatásáért. Kívánunk jó egészségben és megelégedéssel eltöltendő boldog és áldott nyugdíjas éveket!”

Nagy Erika missziói előadó és egyházmegyei nőszövetségi elnök, valamint Máthé Róbert egyházmegyei lelkészértekezleti elnök is kedves szavakkal köszöntött, s a jó hangulatú beszélgetés tovább folytatódott a szeretetvendégségen is.

Szóljon hozzá