Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2020. október 18.

Velünk az Isten – 2020. október 18.

„Ha kedves leszek az ÚR előtt, ismét hazahoz engem, és látnom engedi azt és az ő sátrát. Ha pedig ezt mondja: „Nem gyönyörködöm benned”, íme itt vagyok, cselekedjék velem úgy, ahogy neki tetszik.” (2Sám 15,25-26)

Olvasandó: 2 Sámuel 15

Dávidnak menekülnie kell Jeruzsálemből. Akiktől a legkevésbé számított ellenséges magatartásra, azok támadnak rá. Fia, Absolon lázadása távozásra kényszeríti a királyt. Nem egy pánikszerű menekülés leírását látjuk a 15. fejezetben.

Mindent jól kigondolva, megfontoltan távozik Dávid. Kitűnik ez abból, ahogy az Úrra hagyatkozik. Cselekedjék velem úgy, ahogy neki tetszik – mondja Dávid. Cádok és Ebjátár ezután visszavitte Jeruzsálembe Isten ládáját, és ott maradtak. A király teljesen az Úrra bízza magát és az övéit. Legyen meg az Úr akarata! (Máté 6,10) El tudjuk-e mondani a nyomorúságban: legyen meg a te akaratod és tudunk-e türelemmel várni az Ő szabadítására?

Dávid mindent megfontoltan tesz. Az Úrban való teljes bizalom nem jelenti azt, hogy nem tesz semmit, az Úr majd cselekszik. Tudja, hogy Cádokra és Ebjátárra sokkal nagyobb szüksége van a fővárosban, mint áldozni a pusztában. Nekik onnan kell hírt adniuk, ahol a lázadók gyülekeznek. Dávid bölcsen cselekszik, mert tudja, hogy az ítélet az Úr kezében van. El tudjuk-e mondani legyen meg a te akaratod, úgy, hogy közben minden tőlünk telhetőt megteszünk az Ő akaratáért? Adja a Mindenható, hogy bölcsen, egy akarattal, hűséggel tudjunk dönteni mellette bármilyen helyzetben. Ámen.

Kiss Szabolcs,

Apa

Szóljon hozzá