Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2020. október 17.

Velünk az Isten – 2020. október 17.

„Ittaj azonban így válaszolt a királynak: Úgy igaz, ahogy él az Úr és az én uram, királyom, hogy bárhol is lesz az én uram, királyom, ott lesz a te szolgád is.” (2 Sám 15,21)

A mai Igénk elsőre talán szomorú eseményt tár elénk az olvasók elé, hogy Dávidnak a királynak menekülnie kell. Amilyen megrendítő az alábbi történet, mégis benne rejlik egy rövidke kis mondat, amely pozitív üzenetet hordoz önmagában. Dávidnak bár menekülnie kell, de nem, egyedül mert az Úr gondviselése rajta van s megvédi és megóvja és végig kíséri őt az egész élete során, sőt ezen az életszakaszban is az Úr kinyújtja kezét Dávid felé. Az ilyen csodálatosan működik s embereket rendel mellénk, amikor szükségünk van segítségre. Igy érkezet a segítség Ittaj személyében, aki bizonyságot tesz hűségéről.

Mindezeket aktualizálva, ma is igy van ez, hogy az Úr a nehéz helyzetben sem hagy el, sőt segítőket rendel, akik mellettünk vannak. Így történik ez most is. Az Úr kinyújtja felénk az kezét és küldi a segítséget. Szóval bármilyen helyzetben is legyünk az Úr mellettünk bízzunk benne és kérjük ma is az Ő vezetését. Vessük hát bizalmunkat az Urban, ahogy a 399:1 verse is mondja:

Ki Istenének átad mindent,
Bizalmát csak belé veti.
Azt csudaképen őrzi itt lent,
Ínség, baj közt is élteti.
Ki mindent szent kezébe tett,
Az nem fövényre épített.

Így legyen! Ámen!

Kaszaniczki Csongor,

Erdőd

Szóljon hozzá