Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2020. március 8.

Velünk az Isten – 2020. március 8.

„Egyszer valaki azt kérdezte tőle: Uram, ugye kevesen üdvözülnek? Ő pedig azt mondta nekik: Küzdjetek azért, hogy bemehessetek a szoros kapun, mert – mondom nektek – sokan próbálnak bemenni, és nem tudnak. Mert ahogy a ház ura felkel, és bezárja az ajtót, ti már kívül állva kezditek az ajtót zörgetni, mondva: Uram! Uram! Nyisd meg nekünk! Ő pedig azt feleli: Nem tudom, honnan valók vagytok. Akkor majd kezditek mondani: Teelőtted ettünk és ittunk, és az utcáinkon tanítottál. Ő pedig azt válaszolja: Mondom nektek, nem tudom, honnan valók vagytok, távozzatok tőlem mindnyájan, ti gonosztevők!” (Lukács 13,23-27)

Jó, ha kérdezünk, de kérdéseink mögött mindig elmondunk önmagunkról is valamit. A feltett kérdések szándékainkat közvetítik. Itt nem a kíváncsiskodó személy a fontos, hanem a kérdés mögött rejlő szándék. „Uram, ugye kevesen üdvözülnek?” – kérdezte egyszer valaki Jézustól. A kérdés mögött ott van az üdvbizonyosság keresésében az önző gondolkodás: nem mindenki jut be a mennyek országába, de ÉN talán igen. A kérdés nem ilyen egyszerű.

Jézus nem a kérdésre válaszol, mégis buzdító feleletével megérteti a kérdező helyzetét. Küzdesz te azért, hogy bemehess a szoros kapun? Vannak ugyanis olyanok, akik azt a látszatot keltik, hogy Jézus társaságához tartoznak, mert együtt esznek és isznak, ismerik nézeteit, sőt bizonyos helyzetben egyet is értenek tanításával. Csakhogy ez nem elég. Ismerek olyan személyeket, akik szeretnek társalogni teológiáról, filozófiáról, de amikor megkérdezem, hogy miért nem kapcsolódnak be a gyülekezeti életbe, akkor megfordulnak és elmennek. Nem ez a fontos, hanem az, hogy én sem mehetek be, ha nincs közvetlen, személyes kapcsolatom Krisztussal, és nem cselekszem az Atya akaratát!

A Jézussal való formális kapcsolat ellen hangzik az ő ítélete: hiába emlegetjük az ő nevét és hivatkozunk az ismerősökre, ha mégis gonoszságot teszünk. Ha nem valljuk meg bűneinket, ha nem keressük és kapjuk meg Krisztustól a bűnbocsánatot sohasem leszünk az övé. Vasárnap van. Most még nyitva áll az ajtó. Még ma elfogadhatom személyes Megváltómat. Induljunk felé, hogy élő találkozásunk és örök életünk legyen. Ámen!

Kiss Szabolcs,
Apa

Szóljon hozzá