Nőnap Erdődön

Köszöntötték a nőket az erdődi református templomban, hangzott az Isten Igéje és készülődnek a március idusára is.

Kaszaniczki Csongor lelkipásztor Mózes Második Könyve 31. részének 2-től 5-ig terjedő versei alapján hirdette az Igét: „Íme, név szerint elhívtam Becalélt, Húr fiának, Úrínak fiát a Júda nemzetségéből. Betöltöttem Isten lelkével, bölcsességgel, értelemmel és tudással minden munkára, hogy mindent el tudjon tervezni, amit aranyból, ezüstből és rézből kell csinálni, és tudjon foglalatba való köveket vésni, fát faragni és mindenféle munkát végezni.” A szent sátorról szóló tanulmányban magát az Urat keressük, ez a törekvés a most elinduló igehirdetéssorozatban. Ez kötelességünk is, mert maga az Úr mondja az ószövetségi írásokról, hogy ezek azok, amelyek rólam tanúskodnak (Jn 5,39). A szent sátorról szóló sorozatban a cél minden alkalommal, hogy megkeressék és meg is találják az Urat. Ő minden helységben ott van: az udvarban, mint aki érettünk meghalt és feltámadott; a szentélyben, mint főpapunk, aki él és esedezik érettünk, és a szentek szentjében, mint az, aki a trónon ül irányit és uralkodik minden felett, de meg is ítél mindeneket. – mondta az igehirdető.

A lelkész az istentisztelet végén nemzetközi nőnap alkalmából köszöntötte a megjelent nőket és hirdette, hogy egy hét múlva a március 15-i ünnepség istentisztelettel fog kezdődni 11 órától. Költőnk Petőfi Sándor erdődi vonatkozása miatt a március idusai rendezvények keretén belül megyénkben kiemelt szerepet kap az ottani rendezvény, melyre szeretettel várnak mindenkit!

Vélemény, hozzászólás?