Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / A tény hogy keresztény vagyok, másfajta nővé tesz – 28. Ökumenikus Női Világimanap Németiben

A tény hogy keresztény vagyok, másfajta nővé tesz – 28. Ökumenikus Női Világimanap Németiben

Huszonnyolcadik alkalommal tartották meg Szatmárnémeti városában az Ökumenikus Női Világimanapot. Ez alkalommal Zimbabwe keresztény asszonyai állítottak össze az alkalom programját, mely szerint imádkoztak szerte a világon, így a németi református templomban is.

Pénteken délután 17 órától a Pálffy Anna-Mária unitárius lelkésznő prédikált János evangéliuma 5. részének első 9 verse alapján. A 38 éve beteg ember meggyógyításának történetéből pedig a “Kelj fel és járj!” felszólítás emelkedett ki vezérgondolatként. Három ige szerepel e parancsban: kelj fel, vedd fel és járj. Úgy hangzottak el ezek a meglepő szavak Jézus ajkáról, hogy a betegnek még eszébe sem jusson kifogásokat keresni, hanem minden további nélkül engedelmeskedjen. Lábra állt, felvette a hordágyát és elkezdett járkálni. A járkálás egyértelmű életjel, a gyógyulás jele. A másokat vádoló, keserű, magányos emberből bizonyságtevő lesz, aki cselekedetével hirdeti Isten nagyságát, gondviselő szeretetét. Meg kell tanulnunk ebből a történetből, hogy ha különböző élethelyzeteinkben azt érezzük, hogy nincs emberünk, aki segítene nekünk a változás útjára lépni, van Istenünk, aki életünk egyetlen pillanatában sem hagy bennünket magunkra. Hogy megváltozzon az életünk mindenek előtt meg kell változzon a gondolkodásunk, a hozzáállásunk. Kapaszkodjunk hát Istenbe! Erősödjünk meg Belé vetett bizalmunkban, hitünkben! Ha életünk Úrával, Istennel élő kapcsolatban leszünk, életünk megpróbáltatásai közepette sosem leszünk egyedül. Erősödjünk hitben, Istenbe vetett bizalmunkban és emberrel való kapcsolatunkban, hogy minden időben bizonyságot tudjunk tenni a mi hitünkről Isten és ember előtt! – bátorított Pálffy Anna-Mária, Elisabet Elliot gyönyörű gondolatával zárva a szolgálatát: „Az a tény, hogy nő vagyok, nem tesz másfajta kereszténnyé, De az a tény hogy keresztény vagyok, másfajta nővé tesz.”

Az igehirdetést követően Mészáros Gergely zenetanár, a Láncos templom kántora vezette a közös éneklést, majd Bogya Kis Mária a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Nőszövetségének elnöke köszöntött Igével: „Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást! Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.” (Jn 13,34-35)

Pallai Béla szatmári görögkatolikus parókus gondolatai után a programot bemutatták, és az imádságokat felolvasták a történelmi felekezetek Nőszövetségi Bizottságának tagjai: Nagy Erika református lelkipásztor, Kala Noémi református lelkipásztor, Répásy Mária és Pallai Eleonóra római katolikus-, Kovács Ágnes baptista-, Illyés-Gulácsi Andrea evangélikus-, Fazekas Carmen görögkatolikus testvérek valamint néhány ifjú. Idén Zimbabwe asszonyai készítették el a liturgiát. Bemutatkozó soraikból, imádságuk szövegéből fény derült arra, hogy milyen nehézségek között kell élniük mindennapjaikat. Ők mégis Krisztusba vetett optimizmussal tekintenek a jövőjük felé. Az imanapra készülve így bíztatják magukat és a rájuk figyelő keresztény közösségeket szerte a világban: „Zimbabwe soha többé nem lesz már ugyanaz!” Áttörésben reménykednek, hogy ez az alkalom hatással lesz majd életükre, befolyásolja majd a politikai döntéshozók gondolkodását. Bizonyosságuk, hogy a tehetetlenségből talpra áll beteg társadalmuk, és ” járhatnak”, sőt Isten elé járulhatnak, aki áldásokat tartogat népük számára. , imádkoztak, hogy ez a változás valóban megtörténjen Zimbabwében, de, könyörögtek mindazokért az emberekért, akiknek gyógyulásra, szabadulásra van szükségük: bűnökből, testi-lelki terheikből.

Az ökumenikus alkalmon szinte minden történelmi felekezet képviseltette magát, de túlnyomó részt ezúttal is reformátusok érkeztek el Sárkozújlakról, Lázáriból, Pusztadarócról, Apából, Halmiból, Szamosdobról, Túrterebesről, Pettyénből és Szatmárnémeti öt gyülekezetéből (Láncos, Németi, Kültelek, Szamos-negyed, Szigetlanka) és még a nagybányai egyházmegyéhez tartozó hosszúmezőiek is jelen voltak.

Az alkalom záró részében szeretetvendégségre vártak mindenkit a Németi Református Egyházközség gyülekezeti termében, ahol az imanap résztvevői megtekinthették Gergely Ilona (unitárius) nyugalmazott tanárnő kézimunkakiállítását.

Nagy Erika egyházmegyei nőszövetségi elnök és misszió előadó egy újabb egyházmegyei rendezvényre hívott mindenkit: hétfőn 10:30-tól 15 óráig interaktív, gyakorlatias diakóniai továbbképzőre kerül sor egy holland csoport vezetésével a Szatmári Református Egyházmegye Esperesi Hivatalában. Szeretettel hívják és várják az egyházmegye lelkipásztorait, nőszövetségi és diakóniai munkatársakat, lelkészfeleleségeket és minden érdeklődőt.

Szóljon hozzá