Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2020. június 25.

Velünk az Isten – 2020. június 25.

Elvivék ugyanis őt az ő fiai Kánaán földére…. És megesketé József Izráel fiait mondván: Mikor az Isten titeket bizonnyal meglátogat, vigyétek fel az én tetemeimet magatokkal.” (2Móz 50,13.25). 

Jákób halálával bezáródik az ősatyák története. Az ősök emlékezete áldott. Leszármazottak, ha azokra gondolunk, akik előttünk jártak, elmondhatjuk felőlük, hogy az adott korban az adott körülmények között teljesítették a rájuk bízott feladatokat. Kinek több tennivaló, kinek kevesebb jutott, ki-ki a maga talentuma szerint kapta a mennyei gazdától a megbízást, ezeket hűséggel látták el. A mában élő nemzedék feladata, hogy megbecsülje ősei szellemi és anyagi örökségét és tovább adja, amit ajándékba kapott.
Jákób földi maradványait végrendelete szerint ősei földjén, a Makpelá barlangjában helyezik örök nyugalomra, Józsefnek is az az óhaja, hogy elköltözése után, őt is Kánaán földjén temessék el.
Az akkori felfogás szerint létezett a holtak birodalma és nem volt mindegy, hogy halála után kit hol helyeznek örök nyugalomra. Általában családi sírkertben kaptak nyugvóhelyet a család tagjai.
Gondoltál-e már arra, függetlenül attól, hogy majd hol helyeznek örök nyugalomra, hogy a te helyed az Istennél van? Rá mered-e bízni a te sorsodat a feltámadott Krisztusra? Hiszed-e, hogy a halállal egy új élet kezdődik számodra is? Lehet, szenvedésen át vezet utad a bizonyosság felé, de ez csak azért van, hogy boldogabb lehess odaát.  A túlsó parton  rád vár mennyei királyod.
 Áldott találkozást!
Isten rólad rendelkezett:
Nála van a te helyed,
az érted Feltámadott,
neked is életet adott.
Ámen.
Fodor Lajos

Szóljon hozzá