Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2019. október 5.

Velünk az Isten – 2019. október 5.

“Aki a parancsolatot megtartja, nem ismer nyomorúságot,” (Préd 8,5a)

A bölcsesség irodalom egyik gyöngyszeme a prédikátor könyve, hiszen az Ószövetségen, szinten már elénk tárja az út az igazság útját. Isten kegyelméből a bibliaolvasó kalauz szerint ezt olvashatjuk naponként keresve benne Isten gazdag üzenetsorait. A mára kijelölt igerészben az szerepelt: aki megtartja a parancsolatot. Fontos dolgot helyez a szívünkre az Ige, ahogy a Mózes könyvében is olvashatjuk a 10 parancsolatot és int bennünket ezeknek betartására. Fontos tehát ezek szerint az életünket beütemezzük. De melyek ezek a parancsolatok hogyan tudjuk őket betartani? Jézus Krisztus Urunk minden parancsolatot két gondolatban fogalmazott meg ezzel átölelve az őszeset. ezek igy hangzanak: Szeresd Istened és felebarátodat. Önmagunktól azonban sajnos nem tudjuk ezt betartani, mivel gyarló esendő emberek vagyunk. De ha beengedjük az Urat az életünkbe, akkor lehetséges. Életünk Urát Teremtő Atyánkat kérjük, hogy ebben segítsen bennünket.

Ha ezt megcselekeszük akkor ott van a továbbiakban az Ígéret is, hogy nem ismer nyomorúságot. Istenünk kegyelmes és szerető Atya, aki ígéretével halmoz el bennünket, aki tehát az Isten szerint él annak áldás lesz az életében. Azonban nem azt jelenti, hogy mindig minden felhőtten lesz. De minden élethelyzetben ott lesz velünk az Urunk az Ő ígérete szerint.

Kaszaniczki Csongor,
Erdőd

Szóljon hozzá