Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2019. november 28.

Velünk az Isten – 2019. november 28.

“A parancsolatnak vége pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és igaz hitből való szeretet” ( 1.Tim.1,5)

A levelet az idősebb apostol írja a fiatal tanítványnak, őt bízza meg, hogy Efézusban vigyázza fel a híveket, mert tévtanítók vezetik félre a híveket. A törvényt hangsúlyozzák a félrevezetők, akik úgy hiszik, hogy önmagában a törvény az üdvösség garanciája. Pál nem veti el a törvényt, senkit sem buzdít törvénytelenségre, de az a szempont vezeti, amelyet egyik levelében megfogalmaz: ” A törvény Krisztusra vezérlő mester”.
Jézust annak idején figyelték az éles szemek: Mikor és hogyan lépi át a törvényt, hogy ennek alapján el tudják veszíteni. Nem kerüli meg ezt a kérdést, Ő azt mondja, hogy egyetlen betű sem maradhat el a törvényből, a törvény betartása a szeretet, amelynek kettős iránya létezik: Felfelé tekint az Atyára és a felebarátra néz, akit úgy kell szeretni, mint önmagunkat.
Ebben a szellemben fogalmaz az apostol is: A parancsolat vége pedig a szeretet, amely tiszta szívből, jó lelkiismeretből és igaz hitből fakad. De fordítva is igaz: Ahol a szeretet fedez be mindent, ott nincs szükség a parancsolat túlzott hangsúlyozására, mert a szerető ember úgyis megpróbálja betölteni a törvényt.
Az ifjú tanítványnak vállalnia kell azt a kihívást, hogy helyre teszi az elferdítésre és elferdűlésre hajlamosakat-Jézus Krisztus nevében.
Érhetnek bármilyen izmusok,
jöhet akármilyen irányzat:
 Meg nem tagadom Krisztusom,
Ő marad életem királya.
Ámen.
Fodor Lajos

Szóljon hozzá