Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2019. november 27.

Velünk az Isten – 2019. november 27.

„Mert amikor nálatok voltunk, meghagytuk nektek, hogy ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék.” (2 Thessz 3, 10)

Az első keresztyén gyülekezetekben a tagok gondoskodtak egymásról minden tekintetben. Ezt a jóindulatot néhányan kihasználták a munkakerülésre és a lustaságukat azzal igazolták, hogy Jézus úgyis hamar visszajön. Addig is kényelmes tétlenségben várakoztak és igyekeztek lelkileg felkészülni a találkozásra. Pál nagyon jól tudta, hogy ennek a látszatkegyes magatartásnak a hátterében valójában ingyenélés van, ezért határozott és tömör tanítást fogalmazott meg ez ellen: „ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék”. Fontos meghallani, hogy ez azokról szól, akik nem akarnak dolgozni, nem pedig azokról, akik nem tudnak. A magatehetetlen, ágyhoz kötött és segítségre szoruló emberekről gondoskodni kell, de akit a lustaság tesz tehetetlenné és a munkakerülés köt az ágyhoz, azt hagyni kell dolgozni.

Biztos vagyok benne, hogy Istennek nem tetszik, ha valaki visszaél mások szeretetével és az ebből fakadó jóindulattal. A naplopás nem egyeztethető össze Jézus követésével, hiszen ő sem karba tett kézzel vitte véghez a mi megváltásunkat. Advent nagyhetében eszünkbe juthat a Jézus visszajövetelekor beígért számonkérés: „Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok engem, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, fogoly voltam, és eljöttetek hozzám” (Mt 25, 35-36). Mégis hogyan adhatnánk eledelt az éhezőnek, italt a szomjazónak, szállást a jövevénynek, ruhát a mezítelennek, ha nekünk sincs, mert restek vagyunk?

A Lélek egyik gyümölcse a mértékletesség (Gal 5,23), ezt pedig a munkára is alkalmazni kell. Hajlamosak vagyunk eltérni a helyes mértéktől, akár lustálkodásról, akár munkáról van szó. Isten világos parancsot adott: „Hat napon át munkálkodj, és végezd minden dolgodat. De a hetedik nap az ÚRnak, a te Istenednek nyugalomnapja.” (2 Mózes 20, 9-10). A mi Atyánk nagyon jól tudja, hogy a sok munka után szükségünk van a fizikai és lelki tartalékaink újratöltésére. Ezért adja nekünk a hetedik napot, amelyet megáldott és megszentelt. Mindennek rendelt ideje van, ezért akár dolgozunk, akár pihenünk, igyekezzünk Isten dicsőségét szolgálni. Ámen.

Erdei-Árva István,
Szamoskóród-Dobrácsapáti

Szóljon hozzá