Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / AKADÁLYMENTESÍTÉS SZATMÁRHEGYEN

AKADÁLYMENTESÍTÉS SZATMÁRHEGYEN

A Szentírás számos helyen tesz különbséget a csonka, fogyatékos és az ép, egész fogalma között. Addig, amíg a mózesi törvény szerint Jahve számára nem lehetett semmilyen hiányos (állat)áldozatot bemutatni, addig az Újszövetségben az Úr Jézus Krisztus egyetlen és tökéletes önáldozatának bemutatásával végérvényesen eltörölte ezt a követelményt, és magát az embert állította Isten elé, mint aki testestől-lelkestől, szívvel és értelemmel kell az Urat szolgálja, éljen az Ő dicsőségére és embertársai hasznára. Parancsa megerősíti a prófétai parancsot: „Irgalmasságot akarok és nem áldozatot!” (Hós 6,6; Mt 12,7).

A megszentelt élet tehát nem kötődik testi fogyatékossághoz. Mindenki meghívást kapott Isten országába. Jézus ezt a meghívást készítette elő földi élete során, amikor szívén viselte a vakok, süketek, csonka-bonkák, sánták, bénák, stb. sorsát. Programbeszédében így szól: „Az Úrnak Lelke van énrajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek ez evangyéliomot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyilását, hogy szabadon bocsássam a lesujtottakat hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét”(Luk 4,18-19). Később Pál apostol sem tesz különbséget ép és nem ép között, Krisztus áldoazatára emlékeztetve, amikor így szól: „Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket” (Róma 12,1).

Ennek jegyében végez missziói munkát a HEKS Segélyszervezete és a Brot für die Welt/ Kirchen helfen Kirchen, a Diakónia Keresztyén Alapítvány Sepsiszentgyörgyi Fiókja (Írisz Ház, Expert by Experience Projekt, Ergon – Speciális Munkaerő Közvetítő Iroda), amikor meghirdette ebben az évben a református gyülekezek számára akadálymentesítés illetve a fogyatékkal élőkkel szembeni elfogadás, érzékenység céljából kiírt pályázatot, melynek címe: Vajon az ember van a templomért vagy a templom az emberért?

Ha nem jönnek az épek, akik közül sokan megtehetnék, hogy látogassák az Isten házát, akkor az „ilyenek” kapnak meghívást, hogy betagolódjanak Krisztus látható egyházába – gondolhatták a kiírók. Ezzel mi is egyetértünk: lehetőséget kell biztosítani azok számára, akik vágynak a templomba jönni, de visszatartja őket a távolság, a lépcső, a  kor és más fizikai akadály.

Ezeknek az akadályoknak a csökkentése érdekében gyülekezetünk is részt vett a pályázatban. A mozgáskorlátozottak számára tervez kialakítani autós és kerekesszékes megközelítési illetve parkolási lehetőséget a templom közelében.

Eddig a gyülekezet képviseletében házhoz mentünk, hogy a mozgásukban korlátozottak számára akár egyszerű látogatást tenni kapcsolattartás céljából, akár kicsi áhítatot tartani, akár kiszolgáltassuk az úrvacsora szentségét, most azonban olyan tervünk van, hogy a mozgásukban korlátozottak visszatagolódjanak a látható gyülekezetbe, részt vegyenek istentiszteleteink igehallgatásában, az éneklésben, imádságban, ünnepekben és a szeretetvendégségekben.

A terv egyszerűnek tűnt, viszont a kivitelezésnél egyre több szempontot figyelembe kellett venni, ami bonyolította a kivitelezést. Első volt a terep nagyságának megnövelése. A terep dimbes-dombos, ezért a  vártnál sokkal több földet kellett megmozgatni és elszállítani speciális géppel. Ezután következett az esővíz elvezetésének tervezése, majd pedig 35 tonna zúzott kő megrendelése és elterítése. Tervezzük a szigetelőfólia, a vasbetonrácsok elhelyezését, a betonozás, illetve a szegély öntését. Végül nagyon szeretnénk térkővel szebbé, korszerűbbé tenni ezt a kialakítandó felületet.

Az eddigi munkálatokat érdeklődés övezte. Látogatást tett a Bánkos család kerekesszékel közlekedő tagja, akit az édesapa kísért el.

Az önerő biztosítása mellett, felbuzdulva a szép cél érdekében, nagyvonalú felajánlás érkezett gyülekezetünk gondnoka, Burján Sándor részéről. Köszönetet kell mondanunk a segítségért önkénteseinknek is!

Mivel anyagi kereteinkhez képest nagyobb szabású terv az autófeljáró és parkolóhely elkészítése, bízunk benne, hogy a pályázat kiírójával együtt tudjuk folytatni a munkálatot egész a befejezésig. Isten legyen ebben segítségünkre!

Kovács József,

szatmárhegyi lelkipásztor

Szóljon hozzá