Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2019. november 26.

Velünk az Isten – 2019. november 26.

„És végül, testvéreim, imádkozzatok értünk, hog terjedjen az Úr igéje, és úgy dicsőítsék, ahogyan nálatok is….” (2 Thessz. 3,1)

A keresztyén élet döntő meghatározója az evangélium terjesztése, amit feladatként kaptak az apostolok Jézustól (Máté evangéliuma 24:14) és kaptuk mi elhivatásunk pillanatában. Az apostolok, Pál és társai zászlajukra tűzték ezt a nemes feladatot, s teszik sokan ma is, mert tudják, hogy Krisztus egyházának igazi a léte elsősorban az evangélium ismerete által lehetséges. Pál apostol e szolgálat végzéséhez sokszor kéri a gyülekezetek tagjait, hogy imádkozzanak érte. Ebben nem magát helyezi az első helyre, nem önzó módon kíván tetszelegni, hanem ott van az, ami a legfontosabb, Isten beszéde, ami el kell jusson a szívekbe. Fontos, hogy mai világunkban, amikor az evangélium terjedése nehéz akadályokba ütközik, kérjük a Mindenhatót, hogy Lelke által végezze el azt a munkát, amit mi nem tudunk elvégezni, és legyünk továbbra az ő eszközei ebben. Ámen.

Ilonczai Zsombor,
Szárazberek

Szóljon hozzá