Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2019. május 5.

Velünk az Isten – 2019. május 5.

                  “Szép dolog pedig buzgólkodni a jóban mindenkor…” (Gal 4, 18a)

Azt hiszem, a keresztyén élet lényege nyer megfogalmazást ebben a rövid Igében. Mi más tehetné értelmessé, teljessé és boldoggá az ember életét, ha nem ez? Károli a buzgólkodni helyett a fáradozni igét használja és ez voltaképpen közelebb visz bennünket az apostol gondolatához, tudniillik a jó keresése és megtalálása bizony nem kevés fáradtsággal jár. A jóért áldozatot kell hozni, ami fájdalommal, sok lemondással és nem utolsó sorban önfeladással jár. Tekintsünk Jézusra, aki a legfőbb jót ajándékozta nekünk ingyen: a bűneink fogságából, a kárhozatból való szabadulást és az örök életet, az üdvösséget. De ez neki nagyon sokba került: az életébe!

    Mikeás prófétánál olvassuk: “Megmondta neked, ó, ember, hogy mi a jó, és mit kíván tőled az ÚR: csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeresd az irgalmasságot, és alázatosan járj Isteneddel.” Amiről itt szó van, az mind megtalálható Jézusban. Vagyis, ha jót akarsz cselekedni, tedd azt, amit Jézus: igazságot (ő maga az igazság), irgalmasságot, és járj alázatosan. Még ellenségei is elismerték, hogy Jézus igaz volt. Pilátus felesége így szólt urának, amikor az ítélőszékbe ült: Ne avatkozz amaz igaz ember dolgába!

    Amikor Pál először hirdette az evangéliumot a galatáknak, beteg és erőtlen volt. Ennek ellenére őgy fogadták, mintha maga Krisztus személyesen lett volna köztük. Pálnak valószínüleg valamilyen szemgetegsége volt s a galaták hajlandók lettek volna még a szemüket is kivájni érte. Hatalmasan munkálkodott bennük a jóságos Krisztus. irgalmasságot mutattak az apostol iránt és alázatban jártak. És ezt az ellenség nem nézhette ölbe tett kézzel. Támadásba is lendült a hamis tanítók képében, akik vissza akarták téríteni őket a törvény igájába, ahonnan Krisztus megszabadította őket. Ez Jézus Krisztus tökéketes váltsághalálának a megtagadása lett volna.

     A galaták elhagyták az első szeretetüket (Jel. 2, 4-5). Pál oda akarja visszahelyezni őket, ahonnan kiestek: Krisztusba. Ezért minden áldozatra hajlandó, hisz tudja, egyedül Krisztusban van minden létező jó, rajta kívül csak rossz van. Ha kell, mint az édesanya fájdalommal és örömmel szüli őket újra, mígnem ismét kiábrázolódik bennük Krisztus.

Anyák napján adjunk hálát mennyei Atyánknak, amiért az édesanyákban és nagymamákban láthatjuk meg a legtisztábban Isten szeretetét itt a földön. Rajtuk keresztül Krisztus ábrázolódik ki közöttünk. Törekedj arra, hogy egyre jobban hasonlíts Krisztusra! Ámen.

                                                                                           Szilágyi Balázs,

                                                                                           Szatmár-Láncos

Szóljon hozzá