Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2019. július 3.

Velünk az Isten – 2019. július 3.

„Ekkor azt mondta az ÚR Gedeonnak: Több ez a nép, amely veled van, hogysem kezébe adhatnám Midjánt. Mert Izráel még dicsekednék velem szemben, és azt mondaná: Az én kezem szabadított meg engem!” (Bírák 7, 2)

A kettő több mint egy, az erős esélyesebb a győzelemre a gyengénél, az éles eszű jobban boldogul az ostobánál, a gyorsabb hamarabb célba ér a lassabb társainál. Az ilyen és ehhez hasonló elképzelések teszik igyekvővé az embert, aki céltudatos szorgalommal igyekszik többet szerezni és erősebb, okosabb, gyorsabb, tehetségesebb lenni. Isten olykor különleges talentumokat ajándékoz az embernek, hogy véghezvigye akaratát, ilyen volt Sámson ereje vagy Salamon bölcsessége. Pál apostolnak viszont így szólt az Úr: „az én erőm erőtlenség által ér célhoz” (2 Kor 12, 9). Ilyen gyenge ember volt Dávid, amikor szembeszállt Góliáttal és Mózes sem állt a helyzet magaslatán az elhívásakor. Jézus is azért jött, hogy „ő szolgáljon, és életét váltságul adja sokakért” (Mt 20, 28), nem pedig azért, hogy a hatalma fitogtatásával tiszteletet és megbecsülést szerezzen magának. Sokat lehetne arról írni, hogy Isten erővel, győzelemmel, különleges képességgel, vagy épp gyengeséggel, vereséggel és egészen középszerű módon végzi el az akaratát, de az biztos, hogy nála nincs érvényben lévő papírforma.

Izráel népe megütközni készült Midjánnal és a becslések szerint elég jó esélye volt a győzelemre, hiszen harminckétezer férfi állt készen a harcra. Isten viszont ezt mondta Gedeonnak: „több ez a nép, amely veled van, hogysem kezébe adhatnám Midjánt”. A nagy létszám most sokkal inkább akadály, mint előny, ugyanis az Úr tudta, hogy az így megszerzett győzelem nem indítja hálára a népet, hanem hiú dicsekvést eredményez, mintha egyedül maguknak köszönhetnék a sikert. A történet végén kiderül, hogy mindössze háromszáz emberre volt szükség a győzelemhez, és Gedeon mindenféle számítást mellőző hitére. A diadal ugyanis mindig Istennél van, nem pedig a létszámfölényben, vagy kedvező körülményekben.

Kedves testvérem, élj az Úr akarata szerint és a csodák sem maradnak el. Vele a gyengeséged lehet a sikered kulcsa és a megkeseredettséged vezethet az édes élethez. Az Úrral a ma kilátástalansága a holnap reménységévé lehet, sőt a ma veresége a holnap győzelmét jelentheti. Hallgass Istenre és maradj mindig hálás. Ámen.

Erdei-Árva István,

Szamoskóród-Dobrácsapáti

Szóljon hozzá