Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2019. július 4.

Velünk az Isten – 2019. július 4.

“És monda nékik Gedeon: Én nem uralkodom felettetek, sem az én fiam nem fog uralkodni rajtatok . Az Úr uralkodik ti felettetek.” (Birák 8,23)

Az ember eszköz Isten kezében. Egyesek vezetésre termettek, mások megelégszenek azzal, hogy vezetetettek legyenek, mert úgy gondolják, könnyebb a parancsnak engedelmeskedni, mint felelősséget vállalni egy egész közösségért.
Gedeon megszabadítja népét a midiániták kezéből, ezért szívesen bízná sorsát az ő és családja vezetésére, azt is elviselné, ha uralkodna felettük, vagyis ő ítélekezne, vezetne, gondoskodna egy nép életéről. Vallomásában, amely elhagyja ajkát, nem arról tesz bizonyságot, hogy nem érez tehetséget, erőt erre, sokkal inkább ezt a tisztséget, az uralkodást meghagyja magának az Istennek. Szép és figyelemre méltó vélemény és hitvallás: Egyedül csak az Isten uralkodhat felettünk, nekünk nagyon jó az ő urasága alá tartozni, hiszen az ő gyermekei vagyunk. Az Ő egy- szülött Fiában egészen közel jött hozzánk, benne érettünk mindent elvégzett, bennünket szolgált ki Jézus halálában. Az ő szeretetének áldásait érezhetjük valamennyien. Isten urasága alatt lehetünk teljesen szabadok.

Szolga és mégis szabad,
tudom, nem mindent szabad,
Úr felettem az Isten,
az ő kezében életem
minden kincse.

Ámen.

Fodor Lajos

Szóljon hozzá