Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2019. január 6.

Velünk az Isten – 2019. január 6.

      Akié a Fiú, azé az élet, akiben nincs meg Isten Fia, az élet sincs meg abban. Ezeket írtam, hogy tudjátok: nektek, akik hisztek az Isten Fiának nevében, örök életetek van.” (1János 5, 12-13)

         János nagyon határozott, kategórikus kijelentést tesz. Félreérthetetlen, amit mond. Nem kevesebbet állít, mint azt, hogy a Fiú, vagyis Jézus Krisztus nélkül nincs élet. A létezésnek az a formája, amelynek nem része Jézus, a Biblia szerint nem nevezhető életnek. És ahol hiányzik az élet, ott nem a semmi van helyette, hanem bizony a halál. Nem szívesen hallgatjuk és tesszük magunkévá a gondolatot, amit a Szentírás tanít, miszerint minden ember, kivétel nélkül a halál állapotában van akkor, amikor megszületik erre a világra. Gyönyörködnek benne a szülők, később sikeres életútat járhat be, sokmindent megvalósíthat, szép karriert futhat be, s ennek ellenére a halál állapotában marad. S ha nem történik vele semmi élete végéig, akkor az örökkévalóságban is a halál jut neki osztályrészül. Mindez azért van így, mert mindannyian bűnben fogantattunk és születtünk.

        Érzékeljük tehát, hogy a Biblia valami mást nevez igazi életnek. Valóban, az Újszövetség eredeti nyelve, a görög kétféle kifejezést is használ az életre vonatkozóan. Az egyik a biológiai életet jelenti (bios), a másik azt az életet, amelyet akkor kapunk ajándékba, amikor befogadjuk Krisztust az életünkbe, vagyis megtérünk és újjászületünk a Szentlélek által (dzoé). A biológiai élet a fogantatással kezdődik és a szív leállásával, vagyis a halállal fejeződik be. A Krisztusban nyert új élet itt e földön kezdődik és folytatódik az örökkévalóságban. Kezdete van, vége nincs.

      Jól jegyezzük meg: az örök élet nem található meg nevelés útján, sem bölcseletben, netalán tudományban, jó cselekedetekben, vallásban, vagy a gyülekezetben. Hogy életed legyen, az Isten Fiának a szívedben kell lakoznia. Az örök élet elválaszthatatlan Jézus Krisztustól. Ha hiszel benne, Jézus a szívedbe költözik és veled marad örökké. Ámen.

                                                                                                  Szilágyi Balázs,

                                                                                                  Szatmár-Láncos

Szóljon hozzá