Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Csűry István püspök gondolatai falinaptárunk Igéje alapján

Csűry István püspök gondolatai falinaptárunk Igéje alapján

Az enyéimet ismerem
(Ján.10,14)

Szeretett testvéreim Krisztusban!

Minden új év új kezdet! Istentől megkapjuk a szó szerinti teljesen új lehetőséget a következő esztendő még el nem fogyasztott, el nem kapkodott, el nem rontott napjainak kínálatában. Ugyanakkor valóra váltható élmény születik, amelyből megerősödhet a jóvátétel, a bocsánat, a lendületes életkedv vágya és megvalósítása. Tiszta lapon írhatjuk élettörténetünket tovább Újév hajnalától remélhetőleg kevesebb gyarlósággal. Mindezekhez szükséges a magunk könnyen megingatható elhatározása mellé a Gondviselő megerősítő üzenete és mennyei támogatása.

Az év vezérigéjére támaszkodva igyekezzünk felismerni szerető Atyánk örökérvényű reánk mindmáig ható bíztatását. Mózes kérdésére mondta először, hogy Ő az ismeretlen, kezdettől fogva létező Úr, Aki volt, van és lesz! Krisztus Jézus, mint a Szentháromság tagja ezzel a tekintélyes alappal mondhatja újból, hogy: Én vagyok…! Az Atya és Fiú volt és van, a Szentlélek által pedig állandóan létezik, közvetlenül és érezhetően mindig lesznek is. A Szentháromság egy örök igaz Isten teljes valóságában ígéri jelenlétét a mi világunkban. Ezeket az elvont igazságokat át kell ismételnünk, mert visszatekintve, minden elakadásunknak, meghátrálásunknak legfőbb oka Isten ismeretének hiányosságából származott! Aki megismerte Urunk teljes jóságát, az nem sokáig bizonytalankodik, az nem tévelyeg úttalan lelki utakon, az nem lesz hitet csereberélő ,hazát és egyházat váltó türelmetlen vándor. A keresztyén ember keserves tapasztalatok árán fogja megtanulni, hogy a „tarisznyahit” és a képmutató hitvallás egyenesen átok lesz az életén. Elképesztően valótlan az, ha elcsigázott vándorok veszélyeztethetik a civilizáció ősi kontinensét a keresztyénség vén Európáját! Pedig ez a valóság, mert a pogányság mesterségesen szított szerzési vágya törvénytelenül tarolja örökségünket, miközben földrészünk minden előnyével együtt gyámoltalankodik, idétlen helyzetekbe keveredik és végül magyarázkodásra is szorul. Sátáni munka az, amikor rongyos hordák csempészik be az évezredek alatt felhalmozott javak közé a pusztító erőt. Ennek fájdalmas következménye az anyaszentegyház külső és belső ellenségeinek megerősödése, az igazságszolgáltatás befolyásolása és az erkölcsi normák eltörlése. Agyrém, ha ma némelyeket közpénzből busásan fizetett bársonyszékből az foglalkoztatja, hogyan lehet a fiúkat és a leányokat nemük megtagadására bírni. Az is, hogy ma kérdésessé tették a házasság férfi és nő közötti természetes kapcsolatát. Mint, ahogy magasan székelő politikusok csempészbandák támogatását előbbrevalónak tekintik, mint saját országaik polgárainak védelmét, amely szolgálatra elígérték magukat valamikor a választások előtt, a politikusi udvarlás füllentős szakaszában.

Nagyon mélyről kell kiemelkednünk, illetve másokkal is megértetnünk, hogy nemcsak tétlen beletörődéssel kell szemlélnünk a mellettünk elmúló időt, hanem meg kell világítanunk az elsötétedett világot, gyógyítanunk a vakot, leleplezni a vakságot. A jó pásztorról szóló evangélium éppen ezért van a vak megyógyításának története után, mert Krisztus munkája nyomán világosságban élő emberek boldogulnak. Igaz a meggyógyult vakot kizárják a farizeusok és a főpapok, de a jó pásztor mennyei kiállással vezeti az övéit, már itt egészen az Ő országáig.

Vigasztal a jó pásztor példázata, hogy másokat is vigasztaljunk! Ismeri azokat, akik az általa elkészített országban érdemesülnek, mert kegyelme szerint elhívottak. Nincs hatalom, mely ezt a folyamatot eltérítené, vagy meghamisítaná. A jó pásztor ismeri névszerint az övéit, akik a hangja után tájékozódnak mindenkor és minden helyzetben. Tolvajok és útonállók nemcsak a múltban voltak, hanem ma is ott feszítenek nyakkendős nyugalommal, verítéket nem látott látszat munkában, mindig feladat és felelősség hatókörén kívül. A jó pásztor mindenek ellenére közösségbe hívja és abban megtartja az övéit. Itt a földön a gyülekezetekben, azon túl a mennyei seregben!

Krisztus Jézus pásztorsága minden pásztori szolgálattól több, mert mindezért életét adta! Páratlan áldozat ez, amelynek híradása kétszeres „ámennel” kezdődik. Bizony, bizony; ha eddig kételkedtünk, most minden nyomorúságnak megtapasztalhatjuk a valós okát! Viszont, ha engedelmeskedünk, a szeretet hihetetlen gazdagságát ismerhetjük meg azáltal Aki ismer bennünket.

(A Református Kalendárium előszava)
Csűry István

Szóljon hozzá