Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2019. január 15.

Velünk az Isten – 2019. január 15.

“És harmadnapon menyegző lőn a galileai Kánában; és ott volt a Jézus anyja; És Jézus is meghivaték az ő tanítványaival együtt a menyegzőbe.  És elfogyván a bor, a Jézus anyja monda néki: Nincs boruk.  Monda néki Jézus: Mi közöm nékem te hozzád, oh asszony? Nem jött még el az én órám.  Mond az ő anyja a szolgáknak: Valamit mond néktek, megtegyétek.  Vala pedig ott hat kőveder elhelyezve a zsidók tisztálkodási módja szerint, melyek közül egybe-egybe két-három métréta fér vala. Monda nékik Jézus: Töltsétek meg a vedreket vízzel. És megtölték azokat színig. És monda nékik: Most merítsetek, és vigyetek a násznagynak. És vittek. Amint pedig megízlelé a násznagy a borrá lett vizet, és nem tudja vala, honnét van, (de a szolgák tudták, akik a vizet merítik vala), szólítá a násznagy a vőlegényt, És monda néki: Minden ember a jó bort adja fel először, és mikor megittasodtak, akkor az alábbvalót: te a jó bort ekkorra tartottad. Ezt az első jelt a galileai Kánában tevé Jézus, és megmutatá az ő dicsőségét; és hivének benne az ő tanítványai. Azután leméne Kapernaumba, ő és az ő anyja és a testvérei és tanítványai; és ott maradának néhány napig. “ (János 2,1-12)

I.

     Egy kedves atyafi több mint húsz évvel ezelőtt azzal indokolta meg a szerinte biblikus alapokra helyezhető italozást, hogy Jézus Krisztus a kánai menyegzőn borrá változtatta a vizet. Az egy-két pohár bor vagy egyéb szeszes ital fogyasztása terén nem szeretnék vitába szállni senkivel, csupán annyit kívánok megjegyezni, hogy a kánai menyegző története nem az italról és italozásról, hanem Isten kegyelméről szól.

 II.

    Isten kegyelme. Ahogy Jézus Krisztus átváltoztatta a vizet kiváló minőségű borrá, úgy Isten kegyelme a meglehetősen bűnös és romlott természetünket képes átformálni, mássá tenni. Megragad és késszé tesz arra, hogy óemberünket levetkőzzük és az újembert felöltözzük. Ami még szebb ebben a történetben, hogy előtte nincs mennyiségi akadály, így kegyelme kiáradó gazdagságánál fogva a legnyomorultabb énünktől is meg tud szabadítani minket. Isten ingyen kínálja a kegyelmét, de szabadakaratunknál fogva mi hozzuk meg a döntést, hogy elfogadjuk-e, vagy sem. Adja Isten, hogy kegyelmét elfogadva éljünk. Ámen.

Genda Árpád Szabolcs,

Pettyén

Szóljon hozzá