Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2018. január 4.

Velünk az Isten – 2018. január 4.

Azért, ha a te ajándékodat az oltárra viszed és ott megemlékezel arról, hogy a te atyádfiának valami panasza van ellened, hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat, és menj el, elébb békélj meg a te atyádfiával, és azután eljövén, vidd fel a te ajándékodat.” (Máté 6: 23-24).

Jézus fontosnak tartja, hogy arról is szóljon a “hegyi beszédben”, hogyan viszonyul a törvényhez. Nem eltörölni jött a mózesi törvényt, sokkal inkább be akarja tölteni, mert engedelmességét és az Isten választott népéhez való tartozást akarja ezzel kifejezni. Annak ellenére, hogy ő Isten Fia, neki sem adatott meg az a kiváltság, hogy mindentől szabad legyen.  Nem szakít a múlttal, meg akarja újítani a mában, amit az ősök megéltek.
A törvényt nem betű szerint kell értelmezni és betartani, hanem szellemileg, mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. A “Ne ölj” parancsról tanít: a harag, a rágalom, a rossz szó, a gyanúsítás, a hazugság, az ok nélküli vádaskodás, a szidalom…., minden ami a felebarát ellen irányul, egyenlő a másik megsemmisítésével. A szóval, a beszéddel simogatni, dicsérni, életet menteni lehet, ugyanakkor gyilkolni is. A mindennapi beszédben szoktuk hallani: “mintha éles kést szúrt volna a szívembe”, vagy: “az ő tanácsára hagytam fel káros szenvedélyemmel”. Használjuk úgy beszédünket, hogy mindig építsünk vele.
Ebben a kiemelt Ige-részben azt hangsúlyozza ki Jézus, hogy bajaidat a te felebarátoddal, ha vannak ilyenek (de mennyi lehet!) személyesen kell elrendezned. A sorrendet tartsd be: elébb kérj bocsánatot, azután járulj köszönettel Istened elé, amiért meg tudtad tenni ezt a lépést. Isten csak gyönyörködni tud akár a bocsánat-kérésben, akár a megbocsátásban. Isten nem cselekszik helyetted, de segítségedre van, hogy rendezni tudd viszonyodat a felebaráttal.
Mesteremtől megtanultam,
nem dobhatom el a múltam,
lélek szerint használjam,
 éltem legyen a mában. Ámen.
Fodor Lajos

Szóljon hozzá