Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2018. janu r 4.
[*~ alt *]

Velünk az Isten – 2018. janu r 4.

Az rt, ha a te aj nd kodat az olt rra viszed s ott megeml kezel arr l, hogy a te aty dfi nak valami panasza van ellened, hagyd ott az olt r el tt a te aj nd kodat, s menj el, el bb b k lj meg a te aty dfi val, s azut n elj v n, vidd fel a te aj nd kodat.” (M t 6: 23-24).

J zus fontosnak tartja, hogy arr l is sz ljon a “hegyi besz dben”, hogyan viszonyul a t rv nyhez. Nem elt r lni j tt a m zesi t rv nyt, sokkal ink bb be akarja t lteni, mert engedelmess g t s az Isten v lasztott n p hez val tartoz st akarja ezzel kifejezni. Annak ellen re, hogy Isten Fia, neki sem adatott meg az a kiv lts g, hogy mindent l szabad legyen. Nem szak t a m lttal, meg akarja j tani a m ban, amit az s k meg ltek.
A t rv nyt nem bet szerint kell rtelmezni s betartani, hanem szellemileg, mert a bet meg l, a l lek pedig megeleven t. A “Ne lj” parancsr l tan t: a harag, a r galom, a rossz sz , a gyan s t s, a hazugs g, az ok n lk li v daskod s, a szidalom…., minden ami a felebar t ellen ir nyul, egyenl a m sik megsemmis t s vel. A sz val, a besz ddel simogatni, dics rni, letet menteni lehet, ugyanakkor gyilkolni is. A mindennapi besz dben szoktuk hallani: “mintha les k st sz rt volna a sz vembe”, vagy: “az tan cs ra hagytam fel k ros szenved lyemmel”. Haszn ljuk gy besz d nket, hogy mindig p ts nk vele.
Ebben a kiemelt Ige-r szben azt hangs lyozza ki J zus, hogy bajaidat a te felebar toddal, ha vannak ilyenek (de mennyi lehet!) szem lyesen kell elrendezned. A sorrendet tartsd be: el bb k rj bocs natot, azut n j rulj k sz nettel Istened el , ami rt meg tudtad tenni ezt a l p st. Isten csak gy ny rk dni tud ak r a bocs nat-k r sben, ak r a megbocs t sban. Isten nem cselekszik helyetted, de seg ts gedre van, hogy rendezni tudd viszonyodat a felebar ttal.
Mesteremt l megtanultam,
nem dobhatom el a m ltam,
l lek szerint haszn ljam,
ltem legyen a m ban. men.
Fodor Lajos

Szóljon hozzá