Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / T th – M th Mikl s: A zsolt ros s a zsoldos

T th – M th Mikl s: A zsolt ros s a zsoldos

Ady Endre T rsas g szervez s ben a Magyar Dr m k Sz nh za s a V ci Dunakanyar Sz nh z k z s produkci ja ker l bemutat sra Szatm rn metiben az Iparosotthonban, 2018. janu r 21- n, a Magyar Kult ra Het n.

Szerepl k: Ivaskovics Viktor, Hor nyi L szl , Havasi P ter, Farkas T nde
Rendez : Kiss Domokos M rk

T th-M th Mikl s egyfelvon sos sz nm ve 1991-ben l tott napvil got. A m szerz je a reform ci nagyjai k z l a legsokoldal bb egy nis get, Szenczi Moln r Albertet, a protest ns polg ri irodalom jeles k lt j t, zsolt rford t j t, egyh z nak tud s t, gyakorlati igehirdet j t, iskolaalap t j t s m g sz mos polihisztori tev kenys g m vel j t teszi meg f h s v .
Az epiz d, amelyet a szerz barokkos irodalmi nyelven megjelen tett, azt az id szakot leli fel, amikor Szenczi Moln r Albert Heidelbergben lt, s el rte t is a harminc ves h bor pokla, kirabolt k, megk nozt k, majd egy padl sszob ban h zi rizetben tartott k mint a katolikus egyh zra igen vesz lyes reformat t. Fogva tart ja egy spanyol zsoldoskapit ny volt, aki naponta k rt t l r sos besz mol t, r szben eddigi let r l, m sr szt pedig a reform ci ban el l j r , r szt vev neves szem lyekr l.

A szeg nyes padl sszob ban raboskod po ta, tud s jellem r l, munk ss g r l, tud sszomj vez relte kalandoz sair l gy szerezhet a n z tudom st, hogy megl togatja t feles ge, Kunigunda, aki – f rje v lt szabads ga rem ny ben – arra akarja r venni hites ur t, hogy t rja fel minden mozzanat t a Bethlen G borhoz f z d kapcsolat nak. Szenczi Moln r Albertet m lyen s rti a k r s, b r maga is j l tudja, hogy Kunigunda a gyermekeik, az jra rendbe hozhat csal di f szek rdek ben k ri t l az ldozatot. A kapit ny a h zasp r vit j nak jelent s r sz t kihallgatja, s a disputa imm r tcsap a fogolynak s fogva tart j nak emberi s hitvit j v .

Jegyek el v telben a sz nh z jegyp nzt r ban v s rolhat ak 25 lejes ron. A di kok s nyugd jasok 20 lejes kedvezm nyes bel p ket v lthatnak.

Szóljon hozzá