Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2018. janu r 1.
[*~ alt *]

Velünk az Isten – 2018. janu r 1.

” gy sz lt hozz juk: K vessetek engem, s n emberhal szokk teszlek titeket!” (Mt.4,19)

Olvasand : Mt 4,12-25

zsai s messi si pr f ci j nak beteljes l s r l olvashatunk M t evang lium nak 4-ik r sz ben, mikor J zus Krisztus megkezdi tanit i hivatal t Zebulonnak s Naftalinak f ldj n, hogy beteljes tse isteni k ldet s t.

Nem v letlen, hogy ezzel az iger sszel kezd dik a mai nap, az Asj v! Hiszen nincsenek v letlenek. Isten Terve s akarata val sult meg akkor s ma!

Az v els napj n mi szoktunk k rni: b kess get, eg szs get, szeretetet, ld st! Ma J zus Krisztus k r t l nk: K vess engem! Nem tanit i k vetel se ez, hanem Messi si Parancsa! Boldog ember az, aki meghallja a t bbre h v hangot! Embereket sszetartani Istennel, egym ssal!

Az j v evang liuma az, hogy let nk Szabadit j t mutatja be dv z t letm v nek kezdetekor: mik nt gy jt mag nak tan tv nyokat, mik nt adja vissza a betegeknek eg szs ges emberi m lt s gukat, mik nt j rta be az eg sz vid ket keresve az embereket, akikhez k zel hozza az Isten Orsz g t. P nk sd ut n a tan tv nyai gy cselekedtek, amint T le tanult k. Cselekedj nk mi is gy, amint T le tanultuk!

Mindez az emberek rt, vagyis rt nk t rt nt! Isten fel l indul cselekv s ez, amellyel meg akarja keresni, tal lni s tartani a mi let nket a F ld n s a Mennyben, a J vend ben!

Milyen j , hogy ma ott folytat dik minden, ahol a tegnap abbamaradt, Vele s ltala!

Ma j v kezd d tt, de, ami j n, nem akar att l elszakadni, ami el tte van. Nem akar elszak tani Att l, aki Megtart k nt m r megsz l tott s elh vott minket az szolg lat ba!

A Kar csonyban rt nk megsz letett, Nagyp nteken rt nk meghalt, H sv tban rt nk felt madott Krisztus visz mag val ugyanazzal az elh v ssal, b lcsess ggel s hatalommal, amivel az elm lt vben is! Ugyanazzal a h v ssal, melyet gyermekkorunkt l fogva ismer nk:

“K vesd a J zust, K vesd m g ma,

Halld mik nt hangzik h v szava,

K zel van , hogy meg ldana,

desen mondja: J jj!”

Akiket megsz l tott a tegnapot maguk m g vetett k s elindultak a Mester s a holnap nyom ba. J zus nem g rget ssel vonz benn nket. Az g ret s a Bizonyoss g Benne van!

T ged is h v ma! Te kit h vn l, hogy megismerje t?

Az k vet se t bbet kivan t l nk, mint a saj t dv ss g nk munk l sa, a vele val k z ss g boldogs g nak meg l se. Embereket hal szni ki a b n s a k ts gbees s, a hitetlens g s a szenved s tenger b l, emberek el tt bizonys got tenni sz val, magatart ssal, hitvall ssal s let nkkel, ez az, amire Krisztus nem csak az apostolokat, hanem minden h v embert h v s k telez.

BIZZAD AsJRA LETEDET KRISZTUSRA! – hangzik jra az j vi biztat s.

Valaki igy v laszolt erre sms-ben: nem is akarom r b zni az letemet senki m sra!

H t engedj k, hogy emberhal szokk tegyen benn nket!

K vess k t a Szeretet misszi j nak szent szolg lat ban, ebben az vben!

Igy k v nok minden Testv remnek Istent l ldott Asj Esztend t!

men.

Nagy Erika,

S rk z jlak

Szóljon hozzá