Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2018. január 1.

Velünk az Isten – 2018. január 1.

„Így szólt hozzájuk: Kövessetek engem, és én emberhalászokká teszlek titeket!” (Mt.4,19)

Olvasandó: Mt 4,12-25

Ézsaiás messiási próféciájának beteljesüléséről olvashatunk Máté evangéliumának 4-ik részében, mikor Jézus Krisztus megkezdi tanitói hivatalát Zebulonnak és Naftalinak földjén, hogy beteljesítse isteni küldetését.

Nem véletlen, hogy ezzel az igerésszel kezdődik a mai nap, az Új Év! Hiszen nincsenek véletlenek. Isten Terve és akarata valósult meg akkor és ma!

Az év első napján mi szoktunk kérni: békességet, egészséget, szeretetet, áldást! Ma Jézus Krisztus kér tőlünk: Kövess engem!  Nem tanitói követelése ez, hanem Messiási Parancsa! Boldog ember az, aki meghallja a többre hívó hangot! Embereket összetartani Istennel, egymással!

Az újév evangéliuma az, hogy életünk Szabaditóját mutatja be üdvözítő életművének kezdetekor: miként gyűjt magának tanítványokat, miként adja vissza a betegeknek egészséges emberi méltóságukat, miként járta be az egész vidéket keresve az embereket, akikhez közel hozza az Isten Országát. Pünkösd után a tanítványai úgy cselekedtek, amint Tőle tanulták. Cselekedjünk mi is úgy, amint Tőle tanultuk!

Mindez az emberekért, vagyis értünk történt! Isten felől induló cselekvés ez, amellyel meg akarja keresni, találni és tartani a mi életünket a Földön és a Mennyben, a Jövendőben!

Milyen jó, hogy ma ott folytatódik minden, ahol a tegnap abbamaradt, Vele és Általa!

Ma új év kezdődött, de, ami jön, nem akar attól elszakadni, ami előtte van.  Nem akar elszakítani Attól, aki Megtartóként már megszólított és elhívott minket az Ő szolgálatába!

A Karácsonyban értünk megszületett, Nagypénteken értünk meghalt, Húsvétban értünk feltámadott Krisztus visz magával ugyanazzal az elhívással, bölcsességgel és hatalommal, amivel az elmúlt évben is! Ugyanazzal a hívással, melyet gyermekkorunktól fogva ismerünk:

„Kövesd a Jézust, Kövesd még ma,

Halld miként hangzik hívó szava,

Közel van Ő, hogy megáldana,

Édesen mondja: Jöjj!”

Akiket megszólított a tegnapot maguk mögé vetették és elindultak a Mester és a holnap nyomába. Jézus nem ígérgetéssel vonz bennünket. Az Ígéret és a Bizonyosság Benne van!

Téged is hív ma! Te kit hívnál, hogy megismerje Őt?

Az Ő követése többet kivan tőlünk, mint a saját üdvösségünk munkálása, a vele való közösség boldogságának megélése. Embereket halászni ki a bűn és a kétségbeesés, a hitetlenség és a szenvedés tengeréből, emberek előtt bizonyságot tenni szóval, magatartással, hitvallással és életünkkel, ez az, amire Krisztus nem csak az apostolokat, hanem minden hívő embert hív és kötelez.

BIZZAD ÚJRA ÉLETEDET KRISZTUSRA! – hangzik újra az újévi biztatás.

Valaki igy válaszolt erre sms-ben: nem is akarom rábízni az életemet senki másra!

Hát engedjük, hogy emberhalászokká tegyen bennünket!

Kövessük Őt a Szeretet missziójának szent szolgálatában, ebben az évben!

Igy kívánok minden Testvéremnek Istentől áldott Új Esztendőt!

Ámen.

Nagy Erika,

Sárközújlak

Szóljon hozzá