Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2018. december 23.

Velünk az Isten – 2018. december 23.

Azért mi, akik rendíthetetlen országot kaptunk, legyünk hálásak, és így szolgáljunk Istennek tetsző módon, kegyességgel és félelemmel.” (Zsid. 12, 28)

    Advent negyedik vasárnapján már érezni karácsony “illatát”, egészen közel vagyunk a betlehemi gyermekhez, és ez a nagy csoda, hogy Isten emberré lett minden esztendőben ámulatba kell hogy ejtsen bennünket. De a gyermekből serdülő lett, aki már akkor tudta, hogy neki az Atyja dolgait kell cselekednie, majd felnőtté vált, szenvedett, meghalt értünk a kereszten, harmadnapra feltámadt a halálból, felment a mennybe, ahonnan visszavárjuk, mint dicsőséges Urat.

    A mi Urunk visszajövetele hatalmas változást hoz nemcsak az ember, de az egész teremtett világ életében is. Nem is lehet ez másképp, mert a romlandó nem örökölheti a romolhatatlanságot, mint ahogy a test és vér sem örökölheti Isten országát. Isten szava, a testté lett Ige képes megváltoztatni az embert méghozzá végérvényesen, az újjászületés által.  Aki ebben a nagy kegyelemben részesül, az bizonyos abban, hogy “rendíthetetlen országot” kapott ajándékba. Isten földre küldött Fiában az Isten országát ajándékozta nekünk. Aki beengedi Jézust a szívébe, az belép az Isten országába.

     Aki már mindezt átélte csakis hálás szívű lehet és igyekszik Istennek tetsző módon szolgálni, “kegyességgel és félelemmel”. Ez a magatartás csak alázatban és szelídségben gyakorolható. Így bizonyíthatjuk, hogy rendíthetetlen ország örökösei vagyunk. Ámen!

                                                                                    Szilágyi Balázs,

                                                                                    Szatmár-Láncos

Szóljon hozzá