Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2017. november 24.
[*~ alt *]

Velünk az Isten – 2017. november 24.

“Azt n gy sz lt az Asr szava: Embernek fia! vesd tekintetedet Amm n fiaira, s pr f t lj ellen k. s mondjad-” (Ez. 25.1-2)

Amm n fiai, ut n M b, Ed m s a Filiszteusok fel is elhangzik n h ny t let s pusztul st hirdet pr f cia.

De ki is ezek a mindenf l k? Amm n, Mo b s Ed m no meg a filiszteusok: n pek, Izrael szomsz ds g ban l n pek, kisebb nagyobb ter letek birtokosai, n ha kir lys gokat m k dtettnek, sokszor hadakoznak, elnyomj k, kifosztj k egym st k lcs n sen, vagy pp leig zt k egyik a m sikat.

A filiszteusok eredet r l keveset tudunk s azok is ink bb tal lgat sok. Mo b a moabit k el dje, L t nagyobbik l ny nak fia, Benamim pedig, az amm nit k satyja, L t kisebbik l ny t l sz letik, (A dolog “pikant ri ja”, hogy mindk t le ny az apjukt l L tt l esik teherbe. Miel tt elsz rny lk dn nk ezen, s m d felett felh borodn nk, jelzem Sodoma s Gomora pusztul s t csak L t s k t sz z le nya li t l, s hogy mai etik nk sz m ra nehezen rtelmezhet tett k, v geredm nyben tett k gy m lcse fontos szerepet j tszik a tov bbi t rt nelemben s J zus csal df j n mindketten szerepelnek mint el d k, R th moabita zvegy asszony Bo zzal k t tt h zass g b l sz rmazik Obed, D vid kir ly nagyapja, Salamon Kir lynak pedig Na ma, egy ammonita n sz li meg Robo mot a k s bbi tr n r k st), Edom Ezsaut l, a J k b (Izrael) ikerb ty t l sz let nemzet. Kis kort rt neti h tt rk p ut n k rd s hogy mit kezdj nk a fenti ig vel?

Isten sz l Ez kielnek aki megfogalmazza a pr f ci kat. Az Asr az rt haragszik a fenti n pekre, mert vagy k zrej tszanak Izrael szenved seiben, vagy nem mutatnak kell emp ti t Izrael nyomor s g t l tva s nem llnak mellett k a bajban nem seg tettek. Aki teh t Isten n p vel nem szimpatiz l, nem t mogatja, s t netal n t madja azt, sz molni kell Isten nem tetsz s vel s a k s bbi sz monk r ssel.

A “gonosz” n pek mellett (nincs kollekt v b n, l sd R th, vagy Na ma ki tudott v lni n pb l s biztosan sokan m sok is n v n lk l), Izraelnek is meg kellett tudni azt, hogy az Asr, aki f lt n szeret Isten k, nem csak saj t n p vel szemben fogalmaz meg elv r sokat, s t nik n ha kem nynek, de a teremtett vil g Ura s igazs gszolg ltat sa, vagy ha gy tetszik t lete nem marad el. A t ny, hogy ma M b, vagy Amm n nem l tezik de Izrael 2500 v ut n is fenn l, jelzi Isten szavai megfontoland k, s jobb Istenhez s n p hez tartozni, mint sem hogy ellens gei legy nk.

Tett az Mindenhat egy g retet brah mnak: “ s nagy nemzett teszlek, s meg ldalak t ged, s felmagasztalom a te nevedet, s ld s leszel. s meg ldom azokat, akik t ged ldanak, s aki t ged tkoz, meg tkozom azt: s meg ldatnak te benned a f ld minden nemzets gei.” I.M z.12,2-3. P l, a Gal ciaiakhoz rt lev lben 3,16 s 29 pedig gy r err l: “Az g retek pedig brah mnak adattak s az magv nak. Nem mondja: s a magvaknak, mint sokr l; hanem mint egyr l: s a te magodnak, aki a Krisztus.” ” Ha pedig Krisztus i vagytok, teh t az brah m magva vagytok, s g ret szerint r k s k.” Csakis benne, Krisztusban lehet nk Isten n pe! men.

Jobb Domokos,

Ombod

Szóljon hozzá