Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Imaheti program s f zet (2018)
[*~ alt *]

Imaheti program s f zet (2018)

Forr s: http://stud-theol.blogspot.hu

IMAH T – A Krisztus-h v k egys g rt

2018. janu r 21-28.

“Jobbod, Uram, dics az er t l-“ (2M z 15,6)

Bibliaolvas s: 2M z 15,1-21

1. nap: “Szeress tek h t a j vev nyt, mert ti is j vev nyek voltatok Egyiptomban!”
3M z 19,33-34: “Szeress tek a j vev nyeket, mint magatokat-”
Zsolt 146: “Az Asr rzi a j vev nyeket-”
Zsid 13,1-3: “Mert ez ltal egyesek – tudtukon k v l – angyalokat vend geltek meg.”
Mt 25,31-46: “- j vev ny voltam, s befogadtatok-”

2. nap: “Most m r nem gy, mint rabszolg t, hanem szeretett testv redet-”
1M z 1,26-28: “Megteremtette Isten az embert a maga k pm s ra.”
Zsolt 10,1-10: “Uram, mi rt llsz oly t vol?”
Filem 1,16: “Most m r nem gy, mint rabszolg t, hanem rabszolg n l j val t bbet:- szeretett testv red.”
Lk 10,25-37: Az irgalmas szamarit nus

3. nap: “Tested a Szentl lek temploma.”
2M z 3,4-10: “Isten megszabad tja azokat, akik nyomor s gban vannak.”
Zsolt 24,1-6: “Uram, mi vagyunk az a nemzed k, akik hozz d folyamodunk.”
1Kor 6,9-20 “- dics ts tek teh t Istent testetekben.”
Mt 18,1-7: “Jaj a vil gnak a botr nkoz sok miatt!”

4. nap: Rem ny s gy gyul s
zs 9,2-7a: “Uralma n veked s nek s a b k nek nem lesz v ge-”
Zsolt 34,1-14: “- t rekedj b kess gre s k vesd azt!”
Jel 7,13-17: “- Isten let r l szem kr l minden k nnyet.”
Jn 14,25-27: “B kess get hagyok nektek-”

5. nap: “Hallgasd, sszet rt n pem ki lt sa hangzik messze f ldr l-”
5M z 1,19-35: “Istenetek, az Asr el ttetek j r s gondotokat viseli.”
Zsolt 145,9-20: “Az Asr t mogat minden elesettet.”
Jak 1,9-11: “A gazdag gy fog elm lni, mint a mez vir ga.”
Lk 18,35-43: “J zus, D vid fia, k ny r lj rajtam!”

6. nap: A m sik haszn ra tekints nk
zs 25,1-9: “- vigadjunk s r lj nk szabad t s nak.”
Zsolt 82: “V delmezz tek a nincstelennek s az rv nak a jog t-”
Fil 2,1-4: “- senki se a maga haszn t n zze, hanem mindenki a m sok t is.”
Lk 12,13-21: “… rizkedjetek minden kapzsis gt l-”

7. nap: p ts csal dot otthon s az egyh zban
2M z 2,1-10: M zes sz let se
Zsolt 127: “Ha az Asr nem p ti a h zat, hi ba f radoznak az p t k.”
Zsid 11,23-24: M zest rejtegett k a sz lei, mert l tt k, hogy a gyermek sz p volt.
Mt 2,13-15: J zsef “- felkelt, vette a gyermeket s anyj t m g jnek idej n, s elment Egyiptomba.”

8. nap: ” sszegy jti a sz tsz rtakat- a f ld n gy sz l r l.”
zs 11,12-13: “Efraim nem irigykedik J d ra, s J da sem lesz Efraim ellens ge.”
Zsolt 106,1-14; 43-48: “gy jts ssze, hogy h l t adhassunk szent nevednek-”
Ef 2,13-19: “- lebontotta az elv laszt falat-”
Jn 17,1-12: “- n megdics ttettem benn k.”
Imaheti f zet let lt se (pdf):
Forr s: Magyarorsz gi Egyh zak kumenikus Tan csa (ME T)

Szóljon hozzá