Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2017. december 3.

Velünk az Isten – 2017. december 3.

      “És eljönnek hozzád, ahogyan a nép szokott összejönni, és odaül eléd az én népem. Hallgatják beszédedet, de nem cselekszik, hanem mint szerelmes éneket veszik azt ajkukra, szívük pedig nyereség után jár. Íme, te olyan vagy nekik, mint egy szerelmes énekes, akinek szép a hangja, és mint egy jó lantos: csak hallgatják beszédedet, de nem cselekszik azt.” (Ezékiel 33, 31-32)

        Hosszú némasága után Ezékiel visszanyeri beszédkészségét. Ez közvetlenül az előtt történik, hogy egy követ érkezik hazulról, aki tudtul adja a prófétának, hogy a szent várost bevette az ellenség. Jeruzsálem elesett, s a próféta megint tud beszélni. Ezek nem véletlen egybeesések, Isten már előre készítette rá (24, 26k).

     Isten akkor is velünk van, ha látszólag semmi nem történik velünk. Ha pedig hirtelen felgyorsulnak az események körülöttünk, értsük meg jól a szándékot, mire készít általuk.

     Ezékiel nem hiába kapta vissza a beszéd ajándékát, Isten üzenni akar általa a népnek. A próféta nagy lendülettel tolmácsolja az Úr üzenetét, ez teljesen érthető, hiszen sokáig nem szólhatott. Megnyerő, lenyűgöző előadásmódja sokakat vonzott maga köré. Az elhangzottak szerelmes énekként hatottak a hallgatóságra. A nép úgy érzi, hogy valami jó, sőt rendkívüli dolog történik vele. Mekkora nagy vigasztalás ez éppen akkor, amikor a város elestének híre bizonyára közöttük is futótűzként terjedt el. Nem véletlen a rácsodálkozás: mi ez a beszéd, amely az Úrtól jön (30. vers)-, vagyis az Úrtól ige jön!

     Ámde hiába ez a nagy örvendező rácsodálkozás, ugyanis minden olyan felszínesnek látszik. Az igének tetté kellene válnia, de ez nem történik meg. Ha csak andalít, ha csupán esztétikai hatást kelt, nem értették meg igazán, hogy miért adatott az ige. Idővel rájönnek erre, de akkor már késő lesz.

     Adventbe lépve jó lenne, ha felismernénk az újra és újra érkező Urat, aki szólítgat bennünket mai szolgáin keresztül. Vigyázzunk, ne csak szerelmes éneknek tartsuk beszédét, hanem minden megértett szava sarkalljon minket tettre, Isten akarata cselekvésére. Ámen.

                                                                                        Szilágyi Balázs,

                                                                                        Szatmár-Láncos

Szóljon hozzá