Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Eml kjelek avat sa Nagyk rolyban, a bibliaford t sz l v ros ban
[*~ alt *]

Eml kjelek avat sa Nagyk rolyban, a bibliaford t sz l v ros ban

nnepelt K roli G sp r sz l v rosa. A hideg ellen re sokan adtak h l t a reform ci tsz zadik vfordul j nak v ge fel k zeledve a Szatm r megyei v rosban.

December 2- n, szombaton a 11 r t l kezd d istentiszteleten Cs ry Istv n kir lyh g mell ki p sp k hirdette az Ig t. Az igehirdet Ez kiel p ld j n kereszt l arra h vta fel a figyelmet, hogy mindenki a maga hely n r ll szerepet kell bet lts n.

Tolnay Istv n h zigazda lelkip sztor elmondta, hogy p tkez si t mogat s az ut bbi id ben t bb helyr l rkezett, Sv jct l Budapesten t Bukarestig, de a gy lekezet becs letes, lelki, anyagi helyt ll sa is l thatatlanul beleiv dott minden egyes t gl ba. “Rengeteg im ds got fektett nk be ebbe a szolg latba, mi kertv rosiak. S ma az l tszik, hogy mindez nem hi baval , mert az Asrral egy tt p tett k, s p tj k tov bb ezt a hajl kot. A templom mellett fel p lhet imm r az voda is, mert a Magyar Korm ny a Kir lyh g mell ki Reform tus Egyh zker let k zvet t s vel a seg ts g nkre sietett. K sz net az rt, hogy lehet s ge ny lik a nagyk rolyi reform tus k z ss gnek is arra, hogy gyermekeik oktat s t, a gy lekezeti alkalmak mellett, imm r szervezett, int zm nyes tett form ban is val s gg teremts k” – id z a karolyirefegyhazmegye.ro az esperest l.

K sz nt tt m g Farkas Zsolt el ad tan csos Csige S ndor kolozsv ri konzul, Erdei D. Istv n parlamenti k pvisel , Kov cs Jen polg rmester.

Az istentiszteletet k vet en eml kt bl t helyeztek el a Nagyk rolyi Kertv rosi Reform tus Egyh zk zs g tet al ker lt templom val egy tt p l egyh zi voda fal n. Cs ry Istv n p sp k s Pataki Csaba, Szatm r Megye tan cs nak eln ke leleplezt k az eml kt bl t, Tolnay Istv n esperes s Farkas Zsolt el ad tan csos pedig az p let alapj ban id kapszul t helyeztek el.

A v ros k zpontj ban a Kaffka Margit b szt s a Pet fi S ndor mellszobor k zel ben eml km vet lepleztek le a mai magyar k z- s irodalmi nyelv atyja, leghat sosabb propag l ja, a Biblia els magyar ford t ja: K roli G sp r eml k re. Ez B r Lajos k pz n v sznek, a nemr g felavatott Ady Endre – It ka (MarchiAY Otilia) szoborcsoport alkot j nak Nagyk roly k zpontj t d sz t leg jabb t rplasztik ja, melyet t bbek k z tt a Reform tusok Szatm r rt K zhaszn Egyes let is t mogatott. F l p Istv n orsz ggy l si k pvisel k sz nt tt az egyes let nev ben.

A szatm ri egyh zmegy t koszor z ssal Kir ly Lajos esperes s R cz Ervin ifj s gi el ad k pviselte.

Szóljon hozzá