Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Sebeket gyógyítani jött – Advent első vasárnapja Szigetlankán

Sebeket gyógyítani jött – Advent első vasárnapja Szigetlankán

Elérkezett az adventi időszak, az ünnepes félév első vasárnapja. Szigetlankán úrvacsorai közösségben és a gyülekezeti kórus szolgálatával adtak hálát Istennek.

Vasárnap délelőtt a Deák téri református templomban az ifjú liturgusok igeolvasása és imádsága után Rácz Ervin lelkipásztor hirdetett Igét: “A mi bűneinkért kapott sebeket, a mi vétkeinkért törték össze. Őt érte a büntetés, hogy nekünk békességünk legyen, és az ő sebei árán gyógyultunk meg.” (Ézsaiás 53,5) Jézus azért is lett emberré és lett eljövendő, hogy bekötözze a megtört szívűeket. Sokszor kapunk sebeket, ugyanakkor meg is sebezünk másokat, ezt az utóbbi nem mindig szoktuk észrevenni, Isten erre is rávilágit. Ugyanakkor Ő nemcsak akkor szeretne életünk áldásává lenni, amikor sebeket kapunk, hanem minden időben. Nem a bűneinket gyógyítja, hanem a lelkünket akarja megszabadítani azoktól.

Várj és ne félj…, a béke napja közel… jöjj népek megváltója – énekelte az igehirdetésre felelve Papp Krisztina kántornő vezényletével az újonnan elinduló gyülekezeti kórus, majd Vajas Petra debreceni teológus ágendázását követően élhettek a jelenlevők az úrvacsora lehetőségével, Isten kegyelmével.

Szóljon hozzá