Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2017. április 15.

Velünk az Isten – 2017. április 15.

„Amikor már esteledett, és mivel az a nap a szombat előtti előkészület napja volt, előállt arimátiai József, egy tiszteletben álló tanácstag, aki maga is várta az Isten országát, és bement bátran Pilátushoz, hogy elkérje Jézus testét. Pilátus pedig csodálkozott, hogy már meghalt volna, és magához hívatta a századost, és megkérdezte tőle, hogy meghalt-e már. Miután megtudta a századostól, odaajándékozta a holttestet Józsefnek. Ő pedig gyolcsot vásárolt, levette Jézust a keresztről, begöngyölte a gyolcsba, elhelyezte egy sziklába vágott sírboltba, és követ hengerített a sírbolt bejárata elé.” (Mk. 15.42-46)

     Amikor a tanítványok reményei az elfogott és kivégzett Jézus Krisztus láttán szertefoszlottak, amikor az övéi megfutamodtak és Péter is tagadóvá lett, Arimáthiai József bátran megáll Pilátus előtt és elkéri a halott Jézus testét. Nem fél az előítéletektől és nem tart a megtorlástól, a végtisztességet megadja Urának.

     Amig Arimáthiai József felvállalja a halott Krisztussal való közösséget, fájdalmas látni, hogy a keresztyénnek nevezett európai emberek meghatározó része nem mer, és nem akar a halálon diadalmaskodó és feltámadott Urral közösséget vállalni. Közöny, hitetlenség, önelégültség vezeti az embert? Nem tudni, csak fájdalmasan állapíthatjuk meg: Nincs szükség Rá!

     Testvérem, Te ne állj be a hitetlenek és Krisztust kárhoztatók sorába, hanem bűneidet elsirató bűnösként,- aki Krisztus szeretete által megtaláltattál és megtartattál,- magasztald az Élet Urát.  Ámen.

Genda Árpád-Szabolcs,

Pettyén

Szóljon hozzá