Kezdőlap / Református hírek / Húsvéti körlevél a Magyar Református Egyház minden gyülekezete és intézménye számára

Húsvéti körlevél a Magyar Református Egyház minden gyülekezete és intézménye számára

„Feltámadott!” (Lukács 24,34)

Ünneplő Keresztyén Gyülekezet! Szeretett Testvéreink!

A Generális Konvent Elnöksége szeretettel szólítja a Kárpát-medencei gyülekezetek és a szórványban élő közösségek minden tagját a húsvéti örömre és hálaadásra. A vereség-tudatból győzelmi örömre ébredő tanítványok, boldog bizonyságtevők sorához csatlakozhatunk mi is a mindent eldöntő és meghatározó evangéliummal: Feltámadott az Úr bizonnyal! Krisztus által legyőzetett a halál, és amiképpen megnyílt sírjának szája és nem tarthatta fogságban az elveszés ereje, akképpen nyitott nekünk is Isten szabad utat kegyelméhez, bűntörlő irgalmához, életünk megújításában, újjászületésre és megszentelt üdvösségvárásra.

Sokféle hasonlatot keresünk ennek a nagy titoknak a megértésére – leginkább a télből tavaszba fölkelő természet, mely mintegy álomból ébred, és gyakran a mi hosszú ideje tartó várakozásunk teljesülése biztat, ekként lesz a feltámadás a képe annak, ahogyan reménykedve Istentől kérjük sorsunk megjobbulását, terheink könnyebbedését, küzdelmeink sikeres lezárását, és bizony olykor és sokszor lankadó hitünk megelevenedését is. Annyi árnyék riaszt, annyi nehéz sorsot állít elénk saját korunk története, annyi a baja a magyar embernek is! Mégis, éppen és mindig fordítva kell ezt látnunk. Krisztus feltámadása minden történetnek, az egész emberi történelemnek végső és igaz célja, Krisztus győzelme maga az éltető forrás, Isten élet-akarata minden dolog lényege, és ahogyan Ő azt megosztja velünk Szentlelke erejében. Ünnepeljünk így gyülekezeteinkben, otthonainkban, családunk körében, bárhol legyünk is ezen a húsvéton, és akkor nemhogy eltakarná sok gondunk a végső reményt, hanem éppenséggel megmutatkozik számunkra a múlandóban is az örökkévaló.

2017 húsvétján

Testvéri szeretettel:

Dr. Szabó István püspök és Dr. Tőkéczki László főgondnok

Dunamelléki Református Egyházkerület

Steinbach József püspök és Dr. Huszár Pál főgondnok

Dunántúli Református Egyházkerület

Kató Béla püspök és Fekete P.P. János főgondnok

Erdélyi Református Egyházkerület

Csáti Szabó Lajos püspök és Kel József főgondnok

Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház

Zán Fábián Sándor püspök és Nagy Béla főgondnok

Kárpátaljai Református Egyház

Csűry István püspök és Bara Lajos István főgondnok

Királyhágómelléki Református Egyházkerület

Halász Béla püspök és Székely Károly főgondnok

Szerbiai Református Keresztyén Egyház

Fazekas László püspök és Fekete Vince főgondnok

Szlovákiai Református Keresztyén Egyház

Bódis Tamás lelkész és Kócán Géza egyházelnök

Szlovéniai Református Keresztyén Egyház

Csomós József püspök és Ábrám Tibor főgondnok

Tiszáninneni Református Egyházkerület

Dr. Fekete Károly püspök és Dr. Adorján Gusztáv főgondnok

Tiszántúli Református Egyházkerület

Szóljon hozzá