Kezdőlap / Református hírek / H sv ti k rlev l a Magyar Reform tus Egyh z minden gy lekezete s int zm nye sz m ra

H sv ti k rlev l a Magyar Reform tus Egyh z minden gy lekezete s int zm nye sz m ra

“Felt madott!” (Luk cs 24,34)

nnepl Kereszty n Gy lekezet! Szeretett Testv reink!

A Gener lis Konvent Eln ks ge szeretettel sz l tja a K rp t-medencei gy lekezetek s a sz rv nyban l k z ss gek minden tagj t a h sv ti r mre s h laad sra. A veres g-tudatb l gy zelmi r mre bred tan tv nyok, boldog bizonys gtev k sor hoz csatlakozhatunk mi is a mindent eld nt s meghat roz evang liummal: Felt madott az Asr bizonnyal! Krisztus ltal legy zetett a hal l, s amik ppen megny lt s rj nak sz ja s nem tarthatta fogs gban az elvesz s ereje, akk ppen nyitott nek nk is Isten szabad utat kegyelm hez, b nt rl irgalm hoz, let nk meg j t s ban, jj sz let sre s megszentelt dv ss gv r sra.

Sokf le hasonlatot keres nk ennek a nagy titoknak a meg rt s re – legink bb a t lb l tavaszba f lkel term szet, mely mintegy lomb l bred, s gyakran a mi hossz ideje tart v rakoz sunk teljes l se biztat, ekk nt lesz a felt mad s a k pe annak, ahogyan rem nykedve Istent l k rj k sorsunk megjobbul s t, terheink k nnyebbed s t, k zdelmeink sikeres lez r s t, s bizony olykor s sokszor lankad hit nk megelevened s t is. Annyi rny k riaszt, annyi neh z sorsot ll t el nk saj t korunk t rt nete, annyi a baja a magyar embernek is! M gis, ppen s mindig ford tva kell ezt l tnunk. Krisztus felt mad sa minden t rt netnek, az eg sz emberi t rt nelemnek v gs s igaz c lja, Krisztus gy zelme maga az ltet forr s, Isten let-akarata minden dolog l nyege, s ahogyan azt megosztja vel nk Szentlelke erej ben. nnepelj nk gy gy lekezeteinkben, otthonainkban, csal dunk k r ben, b rhol legy nk is ezen a h sv ton, s akkor nemhogy eltakarn sok gondunk a v gs rem nyt, hanem ppens ggel megmutatkozik sz munkra a m land ban is az r kk val .

2017 h sv tj n

Testv ri szeretettel:

Dr. Szab Istv n p sp k s Dr. T k czki L szl f gondnok

Dunamell ki Reform tus Egyh zker let

Steinbach J zsef p sp k s Dr. Husz r P l f gondnok

Dun nt li Reform tus Egyh zker let

Kat B la p sp k s Fekete P.P. J nos f gondnok

Erd lyi Reform tus Egyh zker let

Cs ti Szab Lajos p sp k s Kel J zsef f gondnok

Horv torsz gi Reform tus Kereszty n K lvini Egyh z

Z n F bi n S ndor p sp k s Nagy B la f gondnok

K rp taljai Reform tus Egyh z

Cs ry Istv n p sp k s Bara Lajos Istv n f gondnok

Kir lyh g mell ki Reform tus Egyh zker let

Hal sz B la p sp k s Sz kely K roly f gondnok

Szerbiai Reform tus Kereszty n Egyh z

Fazekas L szl p sp k s Fekete Vince f gondnok

Szlov kiai Reform tus Kereszty n Egyh z

B dis Tam s lelk sz s K c n G za egyh zeln k

Szlov niai Reform tus Kereszty n Egyh z

Csom s J zsef p sp k s br m Tibor f gondnok

Tisz ninneni Reform tus Egyh zker let

Dr. Fekete K roly p sp k s Dr. Adorj n Guszt v f gondnok

Tisz nt li Reform tus Egyh zker let

Szóljon hozzá