Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Felt mad st hirdet feh rlovas – A Krisztus-tril gi j r l Szamos-negyeden
[*~ alt *]

Felt mad st hirdet feh rlovas – A Krisztus-tril gi j r l Szamos-negyeden

Szemmel is l that volt nagyp nteki esem nysorozat a Bethlen G bor t ri reform tus templomban. D. Dr. Ga l Botond, a Debreceni Reform tus Hittudom nyi Egyetem professzora tartott igehirdet si szolg latot, valamint Munk csy Mih ly Krisztus-tril gi j r l sz l , vet t ssel egybek t tt tudom nyos el ad st.

A Szatm r-Szamos-negyed reform tus templom ban a nagyp ntek d lut ni istentiszteleten D. Dr. Ga l Botond hirdetett Ig t a Koloss beliekhez rott Lev l 2. r sz nek 13-t l 15-ig terjed versei alapj n: ” s titeket, akik halottak voltatok a b n kben s testetek k r lmet letlens g ben, vele egy tt megeleven tett, s megbocs totta minden b n nket. Elt r lte az ellen nk sz l rendelkez seivel minket terhel ad slevelet, f lretette az tb l, s odaszegezte a keresztf ra. Lefegyverezte a fejedelems geket s a hatalmass gokat, nyilv nosan pelleng rre ll totta ket, diadalmaskodva rajtuk a kereszten.” Az igehirdet gy b tor tott: Ha kereszty n vagy, akkor ne mondj le magadr l, ne mondj le m sokr l, n pedr l, nemzetedr l. Te, mint kereszty n ember, k pviseld a legmagasabb min s get, becs letben s tisztess gben. L gy lelkileg is ig nyes ember! A t bbit hagyd Istenre. B rmilyen goromba s s t t is legyen k r l tted a vil g, te maradj abban, amit tanult l. Hiszem, te rem nys gre, r mre, j letre vagy kiv lasztva! “Ezt fogod kihallani Munk csy Mih ly ecsettel elmondott, sz p pr dik ci j b l, az keresztre fesz tett s felt madott Krisztus r l.” – mondta az igehirdet .

A pr dik ci t k vet en az el ad h vta a gy lekezetet, hogy egy tt pr b lj k megfejteni Munk csy gondolatait. A tril gia k z s bemutat s nak rdekess ge, hogy Munk csy az alkot , sohasem l tta egy tt a h rom, bibliai t m t feldolgoz , a nemzeti kultur lis eml kezet szerves r sz v v lt festm nyeit. A tril gia k pei k z l a bibliai t rt n sek sorrendj ben az els a Krisztus Pil tus el tt, ezt 1881-ben fejezte be Munk csy. A sorozat m sodik darabja az Ecce Homo, amely 1896-ban k sz lt el, a harmadik m a Golgota 1884-ben k sz lt el. A h rom k pet sok ig senki, m g az alkot sem l tta egy tt. Erre a k z ns gnek csak 1995-ben ny lt el sz r lehet s ge, amikor a debreceni D ri M zeumban ki ll tott k a tril gi t. T bb rdekes k pmagyar zat k z l tal n a leg rdekesebb az volt, hogy a Golgota c m k pben az el ad megl ttatta Krisztus felt mad s t is, melyet a k pen szerepl feh r lovas alakja br zol a Jelen sek k nyv ben meg rtak alapj n: ” s l ttam a megny lt eget, s me, egy feh r l , s aki azon lt, annak neve H s Igaz, aki igazs gosan t l s harcol, s a szeme olyan, mint a t zl ng, s a fej n sok korona volt, s a neve volt r fel rva, amelyet senki sem tud, csak maga, s v rbe m rtott ruh ba volt lt ztetve, s gy h vt k t: Isten Ig je.” (Jel 19.11-13) Ebb l is l tszik, Munk csy bibliaolvas ember volt.

Bogya Kis M ria s Bogya Kis Ferenc, helyi lelkip sztorok megk sz nt k a tartalmas el ad st, majd az ifjak is szolg ltak, el nekelve az Ott a Via Doloros n kezdet neket.

Szóljon hozzá