Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Szeressétek egymást! – Nőszövetségi Vezetőségi Találkozó Szamos-negyeden

Szeressétek egymást! – Nőszövetségi Vezetőségi Találkozó Szamos-negyeden

“Monda azért nékik Jézus: Békesség néktek! Amiként engem küldött vala az Atya, én is akképpen küldelek titeket.” (János 20,21) Ez az Ige volt a mottója a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Nőszövetség Vezetőségi Találkozójának.

Királyhágómellék egyházmegyéinek nőszövetségi elnökségei április 6-án, szombaton délelőtt a Szatmárnémeti Szamos-negyedi Református Egyházközség templomában találkoztak. Nagy Erika a Szatmári Református Egyházmegye Nőszövetségének elnöke hirdetett Igét: “Ez az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket… Ezeket parancsolom nektek, hogy egymást szeressétek.” (Jn 15, 12.17)  Ma, húsvét előtt mi vagyunk azok a tanítványok, akiknek szól ezt a parancs. Mi vagyunk azok, akiket Ő választott ki magának és nem mi Őt. Az által új ez a parancsolat, ahogyan Ő élte meg nekünk szolgálva. Az az érzés ma bennünk, amelyik felfogja, hogy azért szerethetünk, mert, mi is szeretve vagyunk Isten által és kitör abból a felfogásból, hogy nem mi váltottuk meg a világot. Ez a szeretet képessé tesz bennünket arra, hogy megbéküljünk Istennel, önmagunkkal és felebarátunkkal. Isten fenntartja, gyógyítja, megéli és megünnepli az emberekkel való kapcsolatát. Az akkor bizonytalankodó, félő, tagadó és aggodalmaskodó tanítványok Szentlélek által teljesen megváltoztak, megtanulták a legnagyobb dolgot, amit a szeretet tudszolgálni. Odaáldozni magamat minden érdek és haszon nélkül a másik szolgálatára. Ő ma is bizalmat szavaz nekünk a szeretet szolgálatára, semmi másra! Ma is ünnep számára a velünk való kapcsolata! Mi ünnepnek érezzük, hogy kapcsolatunk lehet vele? A mi szeretetünknek is legyen látható nyoma! Egy szó, egy pohár víz, egy darab étel, egy simogatás, csomag, fűtött szoba, ápolás, gyógyszer, virág, a kedveskedés ezer apró jele, megbocsátás, amig lehet. A feltámadott Krisztusból áradó szeretet járjon át és tegye lehetővé, sőt sürgető belső paranccsá, a belső ember természetévé, hogy mi szeressük egymást! – mondta Nagy Erika sárközújlaki lelkésznő, egyházmegyei misszió előadó.

Az igehirdetést követően Bogya-Kis Mária a Királyhógómelléki Református Egyházkerület Nőszövetségének elnöke, házigazda lelkipásztor köszöntött az alkalom mottója alapján helyezve a szívekre néhány építő gondolatot.

Király Lajos esperes Máté evangéliuma 28. részének 5. versével köszöntötte a gyülekezetet: „Az asszonyoknak pedig ezt mondta az angyal: Ti ne féljetek! Mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek.” Az elöljáró elmondta, hogy ebben a történetben a TALÁLKOZÁS meghatározó esemény az asszonyok életében, mint ahogy az ünnepeknek és ősi rítusoknak is egyik lényeges mozzanata az Istennel (transzcendenssel) és az emberrel való találkozás. Karácsony előtt a pásztorjáték által készültek elődeink és élték meg a kétirányú találkozást, Húsvétkor pedig a böjti játékok által. A jó és valódi találkozás nem megbeszélt program, hanem váratlan ESEMÉNY (ahogyan ezt Feldmár András is nevezi). Ilyen fontos találkozás és esemény, amikor először tekintünk megszületett gyermekünk szemébe, amikor életünk párjával találkozunk vagy olyan idegenekkel, akikkel kapcsolatosan az az érzésünk, hogy évek óta jó barátok vagyunk. Az asszonyok hasonló találkozást éltek át a feltámadás napján. Az esperes elmondta, hogy hálásak lehetünk a gyülekezetünk asszonyainak, akik az élmény-találkozás lehetőségét ma is megteremtik akkor, amikor asztalt terítenek, bibliaórákat, diakóniai szolgálatokat, nőszövetségi konferenciákat szerveznek. Mindezeket azért cselekszik, hogy az angyallal együtt elmondhassák: „Ti ne féljetek! Mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek.” 

Vinczéné Pálfi Judit egyházkerületi missziói előadótanácsos,  Nagyvárad-csillagvárosi lelkipásztor is köszöntött és szólt a nőszövetség szolgálatának fontosságáról. A gyülekezet kórusának és ifjainak rövid ünnepi műsora után munkamegbeszélésre került sor. A nyári nőszövetségi konferencia előkészítésére is terítéken volt, melynek helyszíne idén, július 20-án, Avasújváros lesz. Beszéltek az idei nőszövetségi tisztújításokról is. Áldott és építő találkozás volt.

Szóljon hozzá