Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Szabadt ri istentisztelet az Asjk zpontban, rvacsorai k z ss gben
[*~ alt *]

Szabadt ri istentisztelet az Asjk zpontban, rvacsorai k z ss gben

 

Ilyen m g nem volt! Szabadt ri istentiszteletre ker l sor a reform ci 500. vfordul j n, Szatm rn meti megyei jog v ros j k zpontj ban.

Szeptember 2- n 15 rakor Cs ry Istv n a Kir lyh g mell ki Reform tus Egyh zker let p sp ke hirdeti Isten szav t. K sz nt sek hangzanak el egyh zi s vil gi el lj r kt l, majd az egybegy ltek rvacsorai k z ss gben, egy gy lekezetk nt vehetik magukhoz Krisztus megt retett test nek s kiontott v r nek jegyeit. Esperesek, lelkip sztorok, teol gusok s laikusok egy csapatk nt vezetik le a rendk v li liturgi t.

Az rvacsora ut n a b nbocs nat r m t dics t sekkel, koncertekkel, nnepi m sorokkal lhetik meg mindazok, akik el rkeznek szeptember 2- n az Asjk zpontba. T lts k meg a teret!

2017. szeptember 2. (Szombat, 15 ra) – istentiszteleti rendtart s

 1. Gy lekez nek: Zengjen h la nek (350,1-3.)
 2. K sz nt sek (2 perc/f ): Kir ly Lajos, esperes – Szatm ri Reform tus Egyh zmegye

Dr. Pusk s Csaba f gondnok – Szatm ri Reform tus Egyh zmegye

Keresk nyi G bor, Szatm rn meti polg rmestere

Z konyi Botond, Magyarorsz g Bukaresti Nagyk vete

 1. Fenn ll nek: Kegyes J zus itt vagyunk (151,1 vers)
 2. Derekas nek: Er s v runk n k nk az Isten (254b,1-4. vers)
 3. Apostoli k sz nt s + El foh sz: Gell n S ndor, esperes – Nagyb nyai Reform tus Egyh zmegye
 4. Bibliaolvas s: R m 5, 1-11. revide lt K roli)

Ill s Jen , Presbiteri Sz v. eln ke – Szatm ri Ref. Egyh zm.

 1. B nvall Ima + feloldoz s: Szalay Kont, esperes – Szatm ri Reform tus Egyh zmegye (HU)
 2. K z nek: Istennel j rni, lakozni- (428)
 3. Igehirdet s: Cs ry Istv n, p sp k – Kir lyh g mell ki Ref. Egyh zker let
 4. Im ds g: M ty si Gerda Georgina, ves teol gus – Kolozsv r
 5. Asri ima: Varga Tam s S ndor, ves teol gus – Kolozsv r
 6. ld s: Kir ly Lajos, esperes
 7. R felel nek: Nagy h l t adjunk- (414,1-4.)
 8. Instrukci k (eligaz t s) Kiss J zsef, f jegyz – Szatm ri Reform tus Egyh zmegye
 9. Asrvacsora – kezd nek: Lelkem siet hozz d menni (264,1-2.)
 10. Szereztet si Ige: Illy s S ndor, evang likus lelkip sztor – Szatm rn meti
 11. Asrvacsora el tti im ds g: Vajas Petra, ves teol gus – Debrecen
 12. Apostoli Hitvall s: Csat ri Leila, Reform tus Gimn zium, I. ves teol gus
 13. Asrvacsorai k rd sek, elenged s: Tolnay Istv n, esperes – Nagyk rolyi Reform tus Egyh zmegye
 14. Asrvacsorav tel
 15. Asrvacsorai nekek:Megter tve ll el tt nk- (262,1sk.)

Az Isten B r ny ra- 299.

Szel d szemed Asr J zus- 310.

 1. Asrvacsora ut n: Hirdetv n az Asr hal l t- (260,1-3.)
 2. Intelem, h laad s, ld s: Cs ry Istv n, p sp k
 3. nek: J jj, mondjuk h lasz t – (412,1-3)
 4. Z r nek: Himnusz (346,1.)

————–

nnepi m sorok

Szóljon hozzá