Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / “Mert az igazak lakj k a f ldet-” – nnepi istentisztelet Petty nben
[*~ alt *]

“Mert az igazak lakj k a f ldet-” – nnepi istentisztelet Petty nben

Forr s: frissujsag.ro

Augusztus 20- n, vas rnap nnepi istentiszteletet tartottak a petty ni reform tus templomban.

Erdei rva Istv n szamosk r di-dobr csap ti reform tus lelkip sztor a P ldabesz dek k nyv b l v lasztotta az alapig t: “Mert az igazak lakj k a f ldet, s a t k letesek maradnak meg rajta”. Ez az ige b lccs tesz benn nket egy olyan vil gban, amikor az ig ny j s gr l, vigass gr l s megmarad sr l sz l. A j s g ma egy eg szen k pl keny fogalom, mert azt, aki j , elnyomj k s eltaposs k. Sz ntelen verseng sben l nk, mindenki els akar lenni, s nem sz m t, hogy milyen ton ri el a c lt. Ma az igazs g anyagiakkal megv s rolhat , a megmarad sr l besz lni egyre nehezebb. Sz ks g van az Asristen f ny re, vil goss g ra, hogy b lccs tegyen, arra a b lcsess gre, amelyik a j tra, az igazs gra s a megmarad sra vezet. Mindig vesz tett az ember, amikor azt hitte, hogy egyed l is k pes megoldani a probl m it, de mindig sikeres volt, amikor Istenre b zta mag t. Augusztus huszadik t nnepelj k – figyelmeztetett a lelkip sztor. Istv n kir ly valaha gy d nt tt, hogy saj t politik j t viszi Isten fel . Ennek a d nt snek voltak j s rossz oldalai. Az emberek k l nb z m don, a saj t rdekeiknek megfelel en rohannak, hogy val ra v lts k lmaikat. Valamennyien lni akarunk, s egy lhet j v t szeretn nk a gyermekeinknek, unok inknak. Csak akkor lesz nk sikeresek, ha saj t szeretet nket haszn ljuk fel c ljaink el r s hez. Sok h zass g megy t nkre amiatt, mert az anyagiak rt k zdenek, s nem marad id egym sra, a szeretet gyakorl s ra. Az embernek az letre van sz ks ge, nem az anyagiak rt t rt n hajsz ra. Megmarad sunk kulcsa J zusban van, aki az t, a megmarad s s az let” – eml keztetett az igehirdet .

Genda Szabolcs petty ni lelkip sztor ismertette a n sz vets g munk j t, azokat az eredm nyeket, amiket az ut bbi id szakban el rt. A n sz vets g z szlaj t Bogya Kis Ferencn Nagy M ria, a Kir lyh g mell ki Reform tus Egyh zker let n sz vets g nek eln ke a Nagyv radon megrendezett reform ci nneps gen m r felszalagozta, most Farkas S ndor gondnok a presbit rium, Bartha Ilona pedig a szatm rp lfalvai Teleki Blanka N sz vets g szalagj t helyezte el a z szl n.

P ti Edu rd t rt nelemtan r Szent Istv n kir lyr l s az llamalap t sr l besz lt. Elmondta, hogy az rt szereti augusztus 20- t, mert ez az az nnep, amikor nem f jdalmainkat, csal d sainkat s vesztes geinket nnepelj k, hanem egy pozit vumot. Szent Istv nt pozit v szem lyis gk nt ismerj k, b r egy nagyon vitatott t rt nelmi alak. A szent uralkod t l a v res uralkod ig mindent el lehet mondani r la. Szent Istv n kir lyr l nagyon sok legenda keletkezett, de ri si k l nbs g van Istv n mint legenda s a val s t rt nelmi szem lyis g k z tt. Ennek az a magyar zata, hogy olyan munk t kellett elv geznie, ami nem tette lehet v , hogy b rmi is m sk nt t rt njen. Istv n olyan helyzetbe ker lt, amikor az apja hagyat kak nt egy feladatot kellett v llalnia. Azt a magyar n pet, amelyiknek vezredek ta saj t kult r ja, saj t nyelve, saj t hitvil ga, saj t szok si m dja s letm dja volt, meg kellett v ltoztatni. Minden addigi szok st le kellett rombolni. Mindezt az rt, hogy a magyar n p megmaradjon. Erre az id szakra j tt el annak az ideje, amikor a magyar n p m r nem tudott beilleszkedni Eur p ba a hagyom nyos letm dj val. G za s Istv n felismerte, hogy a pog ny magyars g Eur pa kell s k zep n nem maradhat letben. Mindent, amit a magyars g addig p tett, le kellett rombolni, minden helyett nyugati mint ra valami jat kellett be p teni az letm dba. Nem volt kis dolog a kalandoz st befejezni s lland lakhelyre k lt zni. A s m nok hely re kereszt ny papokat vittek be a k z ss gekbe gy, hogy azoknak tekint ly k legyen. Egy j istenk pet kellett kialak tani, r kellett b rni az embereket arra, hogy templomba j rjanak. Meg kellett t rni a t rzsi vezet k gazdas gi, katonai s politikai akarat t, hogy minden a kir lyt l f ggj n. Elvett k az orsz g ter let nek a k tharmad t, s azt a kir lyi koron hoz csatolt k, hogy az uralkod legyen a legnagyobb r az orsz gban, s olyan centraliz lt hatalma legyen, amivel k pes korm nyozni. Mindezek mellett nagyon sok reformot kellett bevezetni. Szent Istv n harmincnyolc vi uralkod sa sz ntelen harcokr l sz lt az rt, hogy legyen rem nye s j v je a magyars gnak.

Az egy ttl t a n sz vets g ltal l trehozott gy lekezeti h zban s annak rendbe tett udvar n folytat dott szeretetvend gs ggel, a RetroM nia egy ttes zen lt.

Szóljon hozzá