Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / A tiszta forrásnál – Női Imanap Szamos-negyeden

A tiszta forrásnál – Női Imanap Szamos-negyeden

Szatmár-Szamos-negyed református templomában tizenkettedik alkalommal tartották meg a Kárpát-medencei Női Imanapot. A program összeállítói és az alkalom szolgálattevői a Tiszáninneni Református Egyházkerület imádságos szívű tagjai voltak.

A vasárnap délután 5 órakor kezdődő alkalmon Igét hirdet Dr. Börzsönyi Józsefné Marianna a Tiszáninneni Református  Egyházkerület Nőszövetségének elnöke, aki  Szerencsről érkezett.

Az igehirdetés Ezékiel könyve 47. részének első 12 verse alapján szólt. Isten népe a babiloni fogság idején prófétai látomás által kap vigasztalást Istentől és reménységet a jövőre nézve. A felolvasott Ige az új templomból eredő forrás áldásait tárja elénk. Mi milyen forrásból táplálkozunk? Milyen forrásból hagyjuk inni gyermekeinket? Kínáljuk-e a tiszta forrást lelki, szellemi és kulturális értelemben? Élünk-e a templom, az Isten közelségének áldásaival? – szólt az ébresztő kérdésfeltevés. A templom a növekedés helye, az oltalom helye, a megújulás helye, az Atya dolgaival foglalkozás helye, az imádság háza, az imádság meghallgatásának a helye.

Házigazdaként köszöntőt mondott Bogya-Kis Mária a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Nőszövetségének elnöke és Király Lajos a Szatmári Református Egyházmegye esperese. Utóbbi többek között ünnepre való hangolódásként napi elcsendesedésre buzdított.

A Tiszáninneni Református Egyházkerület életéről tartott bemutatót Dr. Börzsönyi József nyugalmazott lelkipásztor és esperes. A gyülekezet nagy érdeklődéssel hallgatta a nagy- és kis egyházközségekről szóló beszámolókat, valamint az egyháztörténeti-, helytörténeti érdekességeket.

Az imanapi programot bemutatták, és az imádságokat felolvassák a Szatmári Református Egyházmegye Nőszövetsége Vezetőségének tagjai: Nagy Erika (Sárközújlak), Szilágyi Noémi (Szatmár-Láncos), Korda Ildikó (Szatmár-Láncos), Sipos Erzsébet (Szatmár-Németi), Bartha Ilonka (Szatmárpálfalva) és Kovács Zsuzsanna (Kispeleske).

Szóljon hozzá