Kezdőlap / csillagpont / Re:form lj! – a reform ci jegy ben zajlik az idei Csillagpont
[*~ alt *]

Re:form lj! – a reform ci jegy ben zajlik az idei Csillagpont

“Kapcsolatainkban, munkahely nk n s k rnyezet nkben ma is sz ks g nk van meg jul sra” – hangs lyozta Mez Misi a Csillagpont Reform tus Ifj s gi Tal lkoz sajt t j koztat j n. J lius 25. s 29. k z tt Debrecenben rendezik meg a Csillagpontot, mely a reform ci eml k v nek legnagyobb reform tus ifj s gi rendezv nye. Cs t rt k n este a D rer-kertben bemutatt k a t bb sz z lelki, kultur lis s zenei programot k n l tal lkoz t m j t, el ad it s nagysz npados fell p it.

A Csillagpont egy k t vente megrendezett reform tus ifj s gi tal lkoz , amely alkalmank nt t bb ezer 14-35 ves fiatalt vonz szerte a K rp t-medenc b l. Id n a Debreceni Egyetem B sz rm nyi ti campusa ad neki otthont j lius 25. s 29. k z tt. Az alkalom el k sz leteir l, v rhat programjair l s t m j r l tartottak sajt t j koztat t a Csillagpont szervez i s fell p i j nius 8- n este Budapesten.

A programr l

Zsadon Zsuzsa Csillagpont-koordin tor arr l sz molt be, hogy az idei tal lkoz ra 5000 fiatalt v rnak tizenhat orsz gb l, az eddigi adatok alapj n m r k zel h romezren jelentkeztek. A kedvezm nyes jelentkez si id szak j nius 18-ig tart, eddig az id pontig reggeli, eb d s vacsora is rendelhet . Jelentkezni a csillag.reformatus.hu oldalon lehet.

Mint mondta, a Csillagpont minden napja hasonl an p l fel: reggel h tatokon, d lel tt a f el ad son, majd kiscsoportos besz lget seken dolgozz k fel a tal lkoz k zponti t m j t, a reform ci t, d lut n pedig p rhuzamosan zajl kultur lis, sport s k z ss gi programok k z l v laszthatnak a r sztvev k. Az esti h tat ut n h rom sz npadon sz lnak a koncertek.

J lius 25- n este a Margaret Island, j lius 26- n a Kelemen Kab tban, j lius 27- n a holland Hanne de Vries s csapata, j lius 28- n pedig a NAZA zen l majd a nagysz npadon – rulta el Zsadon Zsuzsa. A tal lkoz j lius 29- n d lel tt rvacsor s istentisztelettel z rul.

A koordin tor hangs lyozta, hogy a Csillagpontot – egyed l ll m don – nk ntesek szervezik, k zel 800 fiatal dolgozik a tal lkoz el k sz letein s lebonyol t s n. Tov bbi nk ntesek jelentkez s t folyamatosan v rj k.

Re:form lj!

A Csillagpont t bbet k n l az egyszer fesztiv lokn l: kultur lis s zenei programjai mellett lelki alkalom is, ahol felt ltekezhetnek a fiatalok. Err l Szont gh Szabolcs, a tal lkoz t szervez Zsinati Ifj s gi Iroda vezet je besz lt. R mutatott, hogy a 8. Csillagpont Reform tus Ifj s gi Tal lkoz az id n 450 ves magyar reform tuss g kiemelt ifj s gi rendezv nye, melynek a reform ci eml k v ben maga a reform ci a t m ja, mott ja pedig: “Re:form lj!”

“A reform ci egy nehezen rtelmezhet fogalom, amit sokszor haszn lunk, ez rt elgondolkoztunk rajta, hogy el vegy k-e egy ltal n” – fogalmazott a Magyarorsz gi Reform tus Egyh z zsinati ifj s gi tan csosa, majd hozz tette: “az a c lunk, hogy a reform ci jelent s t leford tsuk a mindennapokra, s ezen kereszt l vizsg ljuk meg, hogyan tudunk akt van lni a saj t let nkben, hogyan tudunk hozz tenni ahhoz a t rsadalomhoz, amiben l nk.”

“A Csillagponton nemcsak elm letben szeretn nk besz lni az egys gr l s k z ss gr l, hanem min l sz nesebben megmutatni ennek val s g t – mutatott r Szont gh Szabolcs. – Ezt szeretn nk megjelen teni a reform ci t m j t feldolgozva. Arr l besz l nk majd, milyen v ltoz st hozott J zus, nek nk mi a viszonyul sunk az let Ur hoz, valamint hogyan tudunk mi v ltozni s v ltoztatni: akt v szerepl j v v lni a saj t let nknek s annak a csal di, bar ti, munkahelyi k z ss gnek, amiben l nk.”

Az ifj s gi tan csos bemutatta a tal lkoz el ad it is: Bella Violetta gy rszemerei (dun nt l) lelkip sztor tartja majd a nyit s z r istentiszteletet, Mike P l magyark ci (partiumi) lelk sz pedig a f el ad sokat. Az esti h tatokon magyarorsz gi s hat ron t li reform tus lelkip sztorok szolg lnak majd.

Az irodavezet arra is felh vta a figyelmet, hogy a tal lkoz ra val jelentkez skor t mogat s ig nyelhet , a szervez k igyekeznek megtal lni a m dj t, hogy b rki elj hessen, aki szeretne r szt venni a Csillagponton.

Mai zenet

A sajt t j koztat t k vet en a Margaret Island h rom tagja, L bas Viki, T r csik Krist f s F st s B lint zen lt a D rer-kert sz npad n. “Rem lj k, a Csillagponton m g t bb pozit v zenetet sugallhatunk a hallgat s gnak” – fogalmazott L bas Viki. Az nekesn gy rzi, dalaik besz lnek helyett k s megtal lj k azokat az embereket, akiket megc loznak vel k, ez rt fontos sz mukra, hogy a reform tus ifj s gi tal lkoz n is zen lhetnek.

Mez Misi j form ci ja, a NAZA k pviselet ben vett r szt az esem nyen, de azt is hangs lyozta, hogy a Magna Cum Laude nekese marad tov bbra is. Mint mondta, az j form ci m sik alap t tagj val, a Heaven Street Sevenb l ismert Sz cs Kriszti nnal sokat besz lgetnek Istenr l, akivel kapcsolatban szeretn k megmutatni, hogy el rhet s megsz l that – m g akkor is, ha sokan csak let nt alakk nt gondolnak r .

“Sokan a reform ci r l is azt gondolj k, hogy az a m lt, pedig zenete nagyon is mai. Nemcsak teol giai, hanem t rsadalmi hat sa is komoly, mert ma is sz ks g nk van a meg jul sra kapcsolatainkban, munkahely nk n s k rnyezet nkben” – hangs lyozta Mez Misi.

A szatm riak is r szt vehetnek majd a Csillagponton. Err l R cz Ervin ifj s gi el ad n l s a https://www.facebook.com/events/1356657307759079/?fref=ts oldalon folyamatosan rtes lhetnek!

Szóljon hozzá