Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Reform ci M t szalka f ny ben-
[*~ alt *]

Reform ci M t szalka f ny ben-

A f ny v ros ban ism t felgy ltak a rem ny sugarai a meg jul ssal sszef gg sben 2017. okt ber 27- n p nteken este. XXIX. alkalommal tartotta megeml kez s t reform ci alkalm b l a Reform tusok Szatm r rt K zhaszn Egyes let, a m t szalkai reform tus gy lekezetek, illetve M t szalka V ros nkorm nyzata.

A K lvin szoborn l tartott koszor z sn l Kov cs S ndor orsz ggy l si k pvisel a reform ci t, mint t rt nelmi esem nyt emelte ki a magyars g eg sz re vonatkoz an. Dr. Hanusi P ter polg rmester pedig a re nk vet tett f nyt tartotta fontosnak az 1517-ben t rt nteket felid zve. A K lvin J nos Reform tus ltal nos Iskola tan t i s tanul i mennyei hangnemben dics rt k a Menny Ur t, tov bb ld st mondott Becsei Mikl s lelkip sztor. A helyi kultur lis k zpontban Z n F bi n S ndor a K rp taljai Reform tus Egyh zker let p sp ke tartott istentiszteletet, ahol a J nos 18,38 bibliai iger szb l a “Micsoda az igazs g?” k rd st emelte ki, miszerint Pil tus is meg akart felelni az t lkez t megnek, mint ahogy mi is mindenhol, mindenkinek szeretn nk megfelelni s elfogadtatni magunkat, kihagyva a Mindenhat Istent. “Most teh t embereknek akarok a kedv ben j rni, vagy Istennek? Vagy embereknek igyekszem tetszeni? Ha m g mindig embereknek akarn k tetszeni, nem voln k Krisztus szolg ja.” (Gal 1,10) – er s tette a hallgat s got. Im ds got ezut n Nagy Gy rgy lelkip sztor mondott. Az istentiszteletet k vet en Czibere K roly Szoci lis gyek rt s T rsadalmi Felz rk ztat s rt Felel s llamtitk r nnepi besz d t hallhatta a t bb sz z tag gy lekezet. nnepi k sz nt j ben Szalay Kont a Szatm ri Reform tus Egyh zmegye esperese az egys g fontoss g t tartotta szem el tt a Reform ci 500. vfordul ja alkalm b l. F l p Istv n a M t szalkai J r si Hivatal vezet je s a Reform tusok Szatm r rt K zhaszn Egyes let eln ke a re nk b zott K rp t-medence bet lt s re s megtart s ra sz l tott fel, hiszen a magyar nyelv, kult ra s kereszty ns g m r t bb mint ezer ves rt k nk. “Mert nem a f lelem lelk t adta nek nk az Isten…” (2 Tim 1,7) – hangoztatta a t rsadalomra, ezen bel l a kereszty ns gre nehezed terhekre utalva. Milotai Nyilas Istv n d jban r szes lt Z n-F bi n S ndor k rp taljai p sp k a magyars g s a kereszty ns g v delm rt v gzett t redelmes munk j rt. Az nnepi m sort B lb sz-Sz cs Andrea csengersimai lelk szn konfer lta s Dr. Makrai Tiborn k s rte az alkalom alatt nekelt nekeket.

A megeml kez est nekes f nypontjai Sebesty n M rta Kossuth-d jas s Liszt Ferenc-d jas m v szn , a magyar n pdal nekl s emblematikus alakja s Andrejszki Judit, barokk szopr n, csembalista s orgonista m v szn , a r gizene k vete voltak, s tett k igaz n sz ness a Reform ci 500. vfordul j t Szatm r k zpontj ban.

Balk nszky Viktor – egyes leti munkat rs

Szóljon hozzá