Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Er s v r a mi Isten nk – im ds gok versben, Varga Szil rd Csab t l
[*~ alt *]

Er s v r a mi Isten nk – im ds gok versben, Varga Szil rd Csab t l

Im ds gos k nyv jelent meg a reform ci kerek 500. vfordul ja alkalm b l egyh zmegy nkben. Varga Szil rd Csaba J zsefh za-, Aranyosmeggyes- s J zsefh zi Hegy reform tus lelkip sztora a honlapunkon is jelentetett meg n h ny verses im ds got, melynek teljes k tetre val nnepi csokra k zzelfoghat form ban tarul az olvas el .

“Ha valaki hajlandoI? eI?s keI?pes oI�szinteI?n szembeneI?zni oI?nmagaI?val eI?s hamis tuI?kroI?k neI?lkuI?l a meI?lybe meruI?lni, az meglaI?thatja eI?s magaI?eI?nak eI?rezheti a koI?nyvben szereploI� gondolatokat, eI?rzeI?seket. HaI?laI?t adok Istennek, hogy ezeket a gondolatokat eI?s eI?rzeI?seket imaI?dsaI?gok aI?ltal oszthatom meg veletek. Az imaI?dsaI?g a keresztyeI?n ember leI?legzetveI?tele, amely Isten szereteteI?vel van tele eI?s amelyben megtisztul a sziI?v. Az imaI?dsaI?g eI?rzeI?seinknek szaI?rnyat adva, leI?lekben Istenhez emel ahol nyugalomra lel sziI?vuI?nk eI?s lelkuI?nk. OI�szinte sziI?vboI�l kiI?vaI?nom, hogy ez a kis imaI?dsaI?gos koI?nyv legyen szaI?modra olyan kiapadhatatlan forraI?s, amelyboI�l Isten szereteteI?t, gondviseloI� joI?saI?gaI?t eI?s megtartoI? kegyelmeI?t meriI?theted minden idoI�ben gazdagon. Soli Deo Gloria! EgyeduI?l IsteneI? a DicsoI�seI?g!” – aj nlja k nyv t a szerz .

A k nyv fedele Kolozsv ron, maga a k nyv pedig P ti Istv n kiad gondoz s ban k sz lt. Hamarosan kaphat lesz az Esperesi Hivatalban.

Szóljon hozzá