Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Presbiteri konferencia a szogálatról Szamoskóródon

Presbiteri konferencia a szogálatról Szamoskóródon

Szép számban voltak jelen a Szatmári Református Egyházmegye soron következő presbiteri konferenciáján. Az őszi konferencián az egyházmegye gyülekezeti elöljárói megtöltötték Szamoskóród református templomát.

Szombaton délelőtt 10 órakor Király Lajos a Szatmári Református Egyházmegye esperese hirdette Isten Igéjét Isten kreativitásáról és az ember hezitálásáról Mózes Második Könyve 3. részének első 15 verse alapján. Mózes hezitálására és félelmére, a kicsoda vagyok én kérdésre Isten gondviselő és félelmet oldó felelete az, hogy vele lesz, hogy nem egyedül kell megoldania a feladatot. Az ember két véglet között éli az életét: vagy azt gondolja, hogy semmit sem kell tegyen, hiszen semmi sem függ tőle, vagy azt, hogy minden az ő feladata. Az Ige rámutat arra, hogy nem minden a te feladatod, hogy nem erővel, sem hatalommal, hanem az ő lelkével adja a szabadulást (Zak 4,6). A csalódottság, a frusztráltság, a túlterheltség és a kiégettség annak a következménye, ha mindent egyedül akarunk elvégezni Ennek ellenére, annyi a feladatunk, amivel Isten minket megbízott. Jézus is így imádkozott: „elvégeztem a munkát, melyet reám bíztál” (Ján 17,4). Pedig még sok beteg, halott, szegény maradt Jézus munkássága után is. Mi a te feladatod? Milyen utat és küldetést kaptál az Úrtól? Látod világosan és egyszerűen? Isten Szent Lelke által légy az Ő áldott eszköze, aki nem passzívan érzékeli a világot, hanem munkálkodik Isten dicsőségére és felebarátja javára, mivel „az Ő alkotása vagyunk” (Ef 2,10) és akinek kegyelme által hatalma van arra, hogy megszabadítson bennünket és naponta felöltözzük az új embert, aki Teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt (Kol 3,10), Aki megjelent.” – mondta az esperes.

Az igehirdetés után Erdei Árva István házigazda lelkipásztor és Illés Jenő egyházmegyei presbiter-szövetségi elnök is köszöntött. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Presbiteri Szövetségének elnöke Tóth András is megtisztelte az alkalmat, szólva az egybegyűltekhez.

Szilágyi Balázs Szatmár-láncosi lelkipásztor előadásában a szolgálat örömeiről és terheiről szólt Habakuk próféta könyve alapján. Isten soha nem késik, sokszor megvárakoztat, de mindig idejében érkezik. – biztatott és azt kívánta, hogy minden jelenlevő tudjon Istentől megkapott őrhelyére állni és hűségesen szolgálni.

A presbiteri tisztségről Dr. Puskás Csaba egyhámegyei főgondnok beszélt, a Biblia alapján elmondva azt, hogy kicsoda lehet presbiter. Kitért arra a problémára is, hogy sokan miért nem vállalják a presbiterséget. Beszélt a presbiterek kötelességéről az Istennel, az egyházzal, felebarátjával és a gyülekezettel szemben. Ez a kötelesség Isten országának építése. „Nem akarjuk átvenni a lelkipásztor feladatait, de gyülekezetépítő munkájában hasznos segítség szeretnénk lenni.” – mondta a főgondnok. Cél a lelki ház amit Péter apostol igy ír: „Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által.” (1Pét 5,2)

Az alkalom végén, a szeretetvendégség előtt Imre Gyula házigada főgondnok szavalta el a „Református magyar vagyok…” kezdetű verset.

Szóljon hozzá