Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Nőszövetségi Jelentés a 2017-es évről

Nőszövetségi Jelentés a 2017-es évről

A nőszövetség misszió, az egyház egyik belmissziói munkája. Misszióból születik és missziói a feladata , …munkája nyomán terjed , növekedik Isten országa a gyülekezetben . Csak az érdemli meg a Református Nőszövetség nevet, amelyik gyümölcsöt terem. (Református Szemle 1947)

A Nőszövetségnek a célja ma is az, hogy – elsősorban Jézus Krisztussal és egymással legyen közösségben. Szeretetközösség, ahol ismerhetjük egymás gondját, közelebb tudunk kerülni egymáshoz, közösséget tudunk vállalni az Úr Jézussal és egymással.

Mindenképpen első és legfontosabb cél az, hogy kapcsolatunkat az Úrral való közösségünk határozza meg, és elősegítsük azt, hogy mindenki ilyen kapcsolatba kerüljön.

 A legfontosabb a misszió és a diakónia, ami elválaszthatatlan feladatunk, de ennek végzése közben a középpontban mindig az Ige legyen, hiszen ez nem nélkülözhető olyan közösségből, amelynek a célja a közösség az Úr Jézussal, és közösség egymással. Így teljes a keresztyén közösség. A jeligénk: Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét, minden jó cselekedetre módot ad, de azt meg kell találni a helyi adottságoknak megfelelően, hogy mi legyen a konkrét feladat.

A 2016 – os év lelkészi jelentései alapján a Szatmári Egyházmegyében: 36 gyülekezetben működik nőszövetség: Adorján, Apa, Aranyosmedgyes, Batiz, Dabolc, Egri, Erdőd, Halmi, Hirip,  Kisbábony, Kiskolcs, Kispeleske,  Lázári, Mikola, Nagykolcs, Ombod, Óvári, Patóháza, Pettyén, Pusztadaróc , Sándorhomok, Sárközújlak, Szamosdara, Szamosdob,  Szamoskóród , Szamoskrassó, Szatmár – Láncos, Szatmár – Németi, Szatmár – Kűltelek, Szatmár – Szamosnegyed, Szatmár – Szigetlanka, Szatmárgörbed, Szatmárhegy, Szatmárpálfalva, Szárazberek , Vetés. Mindössze 9 gyülekezetben nincs nőszövetség-Amac,Atya Csengerbagos, Dobrácsapáti, Józsefháza, Kakszentmárton, Szatmárudvari,Tamásváralja, Túrterebes.

Némely lelkészi jelentésben egyszerűen az van leírva a nőszövetség tevékenységéhez: a megszokottak. Valóban nőszövetségeink megszokott dolgokat végeznek, életünkhez jól odakapcsolódó megszokott dolgokat, amelyek azonban fontosak, nélkülözhetetlenek gyülekezeti szolgálatunkban. Egyszerűen szükség van a szeretetszolgálatban a cselekvő, női kezekre, együttérző női szívekre, a karitatív tevékenységek munkásaira, hogy legyenek, akik megrendezzék a szeretetvendégségeket és megterítsék az asztalt a vendégeknek. Meglátszik, ahol a nők gondoskodnak a templomkert virágairól, nemcsak a gondozók. Szükség van a szeretetcsomagokra is , és arra, hogy a betegeket ne csak a lelkipásztorok és presbiterek látogassák. Az árvák, özvegyek, idősek gondozására és felkarolására is szükség van. Kezük alól származó munkák béréből épületek rendbentartását, fenntartását, szépítését finanszírozzák. A nők azt is tudják, hogy a gyermekekre, fiatalokra oda kell figyelni és gondoskodni kell róluk, még idejében. Tűvel és cérnával a kezükben szívet gyönyörködtető meglepetésekkel tudnak örömet okozni, környezetet széppé varázsolni.

Olyan tevékenységei vannak a nőszövetségnek, amelyek annyira magától értetődőek,  hogy egyszerűen csak megszokottnak tartjuk. Magától értetődő, mint az, hogy templomba járunk. Vagy talán mégsem ?!

Egyházmegyei szinten a nőszövetségek asszonyai immár 24. alkalommal vettek részt a márciusban megrendezett Ökumenikus Női Imanapon a Szatmári Szentlélek Római Katolikus gyülekezet templomában. Hársfalvi Ottó római katolikus esperes hirdetett Igét   Az imatémát a kubai asszonyok állítottak össze. A programot a római katolikus, görög katolikus, baptista, evangélikus és református egyházak nőszövetségi vezetői olvasták fel. Az istentiszteletet és az ünnepi alkalmat Bogya Kis Mária a KREK Nőszövetségének elnöke Szatmár-Szamosnegyedi lelkipásztor koordinálta.

Június 4-én került sor Egyházmegyei Nőszövetségi Vezetőségi találkozóra a Szatmár-Németi gyülekezetben. Áhítatot tartott Kala Noémi, a Szatmár-Láncos templom segédlelkésze, majd Varga Botond kisbábonyi lelkipásztor előadása következett: Ráchel bálványai címmel. A találkozót Nagy Erika egyházmegyei nőszövetségi elnök szervezte és koordinálta.  Vendégfogadó nőszövetség a Wesselényi Kata Nőszövetség, Sipos Erzsébet egyházmegyei nőszövetségi alelnök vezetésével . Isten áldását kivánjuk a vendégfogadó nőszövetség életére és munkájára!

Május végén átadtuk a szépen hímzett ballagó tarisznyákat a Református Gimnázium ballagói részére, melyeket nőszövetségeink asszonyai hímeztek, a hozzávalókat is ők adakozták össze. Fehér anyagra fekete hímzés került. A tarisznyákat Szász Éva Szatmár-Németi nőszövetség tagja tervezte és állította össze, szerezte be az elkészítésükhöz szükséges anyagokat, nyolcadikos, illetve a 70 ballagó diák részére varrtunk tarisznyákat. Isten áldja meg a szorgos kezeket és az adakozókat! A ballagó tarisznyákat 1997 óta készítik egyházmegyénk nőszövetségei.

Június 24-én Bogya Kis Mária KREK nőszövetségi elnök, Balázsné Kis Csilla és Nagy Erika alelnökök, Gyapai Klára egyházmegyei elnök  és 30 nőszövetségi tag  vett részt a TREK Nőszövetségi Találkozóján Debrecenben.

Július 9-én-a Kőröskisjenői Kings Land Rendezvény Központban, Nagyváradtól 14 km-re, a Bihari Egyházmegyében tartotta a KREK Nőszövetsége  XVII.konferenciáját.Több, mint 1800 asszony érkezett és vált egy gyülekezetté a rendezvényközpont területén felállított nagy sátor alatt, hogy áldja és dicsérje Mindenható Urát a Királyhágómellék legnagyobb református tömegét megmozgató eseményen.. Egyházmegyénkból több, mint 400-an vettek részt ezen a találkozón, mely feledhetetlen alkalom, találkozás volt Istennel és sok testvérrel .Mint minden alkalommal a konferencia a nőszövetségi zászlók bevonulásával és Istentisztelettel kezdődött, Istentisztelettel és Úrvacsoraosztással zárult. A kezdő igehirdetés prédikátora a rendezvény fővédnöke Ft.Csüry István püspök  volt. Köszöntések sorozata következett: Bogya Kis Mária KREK Nőszövetségének elnöke  és Vinczéné Pálfy Judit missziói előadótanácsos köszöntötte a konferencia több, mint 1800 résztvevőjét és a vendégeket, határon innen és túl, majd ismertette a találkozó programját, köszöntve az előadókat.  A konferencia előadásai: Dr.Pálffy József, a Pártiumi Keresztyén Egyetem rektora :A református Nőszövetség hajnala és újjászerveződése, Dr.Gaál Botondné Dr. Czeglédy Mária, a Tiszántúli Református Egyházkerület elnöke: Hitvallás a családban, valamint egy missziós házaspár: Jézus küldetésében a magas Himalája hegyei között. Az egyházmegyei nőszövetségek asszonyai adományokkal támogatták a találkozó vendéglátását.  A nap második felében történt az új nőszövetségi zászlók megáldása, majd az egyházmegyék költőnői és szavalói tettek bizonyságot versek elmondásával arról, mit is jelent szeretni az Urat.

A záróistentisztelet igehirdetője: Papp Mónika Debrecen-kistemplomi lelkipásztor, a TREK nőszövetségi titkárhelyettese volt, Úrvacsorai beszédet mondott Lukács Angéla Kőröskisjenői lelkipásztor.

Szeptember 15-18 között egyházkerületünk képviseletében Bogya Kis Mária elnökasszonnyal, Gyapai Klára egyházmegyei nőszövetségi alelnökkel részt  vettünk az Imanapi Előkészítő Konferencián Balatonfüreden, a Dunántúlon a soron következő imanapi programot összeállitó egyházkerület meghívására. Idén ősszel immár a 11-ik alkalommal .

Október 30-án Identitás-erősítő Nőszövetségi Konferencia volt egésznapos programmal a Szatmár-Szamosnegyedi Református Templomban , amely alkalommal  egyházkerületi nőszövetségi vezetőségi találkozó is volt. Az együttlét szervezője és házigazdája Bogya Kis Mária , mint KREK nőszövetségi elnök, helybeli lelkipásztor volt.

P.Tóthné Szakács Zita, a Magyarországi Országos Nőszövetség elnöke hirdetett Igét, előadást tartott Dr.Gaál Botond, a Debreceni református Hittudományi Egyetem pofesszora:Református örökségünk a magyar kultúrában és a Partiumban.

Jelen voltak és köszöntötték az egybegyülteket: Vinczéné Pálfi Judit, a KREK missziói  előadótanácsosa, Dr.Czeglédy Mária, a Tiszántúli Református Egyházkerület nőszövetségi elnöke,Szilágyi Noémi , a KREK nőszövetségének titkára, megyei elnök, Király Lajos esperes. A konferencia úrvacsorai együttléttel zárult.

December 4-én délután Kárpátmedencei Imanap alkalmából találkoztak egyházmegyénk nőszövetségeinek tagjai a Szatmár Szamosnegyedi gyülekezet templomában.  Igét hirdetett Filepné Lukács Brigitta fehérgyarmati segédlelkésznő.  Az idei programot  a Dunántúli Református Egyházkerület Nőszövetsége állította össze.  Az imahét programját az egyházmegye nőszövetségi vezetői olvasták fel.

Ebben az évben több alkalommal lelkipásztorok asszonyaink kíséretében korházmissziót végeztek a megyei, városi korházban , meglátogatva a betegeket   ünnepek előtt . Nőszövetségi látogatók-Szatmár-Szigetlanka, Sárközújlak, Apa, Szatmárgörbed, Szatmár-Németi, Szatmár-Láncos, , Szatmár-Szamosnegyed asszonyai. Isten áldása legyen szolgálatunkon!

A nőszövetségi élet minden eseményéről beszámoltunk egyházmegyei lapunk,  a Tábita hasábjain. Aszonyaink megrendelik a Református családot is.

Köszönjük Istenünknek, hogy adott nekünk szeretetet és lehetőséget annak szétosztására, hogy mások erősítése által bennünket is megerősített a hitben, szeretetben, békességes tűrésben.

Reméljük ebben az esztendőben is így lesz !

Egyházmegyénkben kb. 702 nőszövetségi tagot tartunk nyilván, szeretettel hivjuk és várjuk nőtestvéreinket e Szent Szövetségbe! Kérem lelkipásztoraink hitvestársait és presbitereink feleségeit végezzék  örömmel a diakónia és szeretetszolgálat misszióját és mutassanak példát e gyönyörű szolgálatban!

Az Úr Isten áldását kívánom nőszövetégeink munkájára!

                                                  Nagy Erika–lkp.

      egyházmegyei elnök

Szóljon hozzá