A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Presbiteri Szövetsége éves közgyűlésén

Március 7-én tartotta meg éves közgyűlését a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Presbiteri Szövetsége a Partiumi Keresztény Egyetem dísztermében, ahol Csűry István a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke áhítatát követően átadták a Presbiteri Szolgálatért Díjat azon presbitereknek, akik kiemelkedő munkájukkal hozzájárultak Református Anyaszentegyházunk lelki és anyagi gyarapodásához. – tudtuk meg püspök úr közösségi oldaláról.

Az igehirdető Isten üzenetét tolmácsolta a kerületi presbiteri közgyűlésen: “…nyomban felegyenesedett és dícsérte Istent.”(Luk.13,13) Jézus meggyógyítja a meggörnyedt asszonyt, akinek senkije sincs, és Jézushoz sem közeledik. Bíztatás ez a magányban élőnek és annak, aki már csak görnyedten lehorgasztott tekintettel él gondjai terhe alatt. A sorsunk mostoha és vannak akik görnyesztik életünket, de az a döntő, hogy Jézus Krisztus lát és kellő pillanatban gyógyít minket is. Ebben a hitben máris kezdjük dicsérni az Urat, mert érdemli! – mondta a püspök.

A szatmári egyházmegye presbiterei közül Dr. Puskás Csaba egyházmegyei főgondnok, németi presbiter kapott elismerő díjat.

Vélemény, hozzászólás?