Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Mozgalmas, változatos, programgazdag imanyolcad Szigetlankán

Mozgalmas, változatos, programgazdag imanyolcad Szigetlankán

Nagy érdeklődés kísérte Szatmár-Szigetlanka imahetét, vasárnaptól vasárnapig minden nap más lelkész hirdetett Igét, ugyanakkor minden alkalommal érdekes, változatos programok részesévé vált a gyülekezet.

Siess keresztyén lelki jót hallani! – énekelték minden alkalommal fennálló énekként az egybegyűltek, egy mosoly és kézfogás kíséretében mindenki tudatta a környezetével: nem vagy egyedül, majd a zsoltáros szavaival együtt, fennhangon imádkoztak és készültek az Ige hirdetésére: „… Benned bízom, Uram. lelkem bízik szavadban.”

Az igazságra törekedj! – Igei üzenetek és műsorok

A kezdő alkalmon ifj. Pallai Béla görögkatolikus parókus hirdette: „Áradjon a törvény, mint a víz, és az igazság, mint a bővizű patak!” (Ám 5,24) Szavalt Kupán Erzsébet, lelkesen és mosolyt csalva az arcokra énekeltek a gyerekek. Hétfőn Varga Szilárd Csaba a Szatmárnémeti Református Gimnázium iskolalelkésze figyelmeztetett arra, hogy ne bántsunk szavainkkal, majd szavalt Maskulik Klára, énekeltek a Szatmárnémeti Református Gimnázium diákjai. Kedden Tóbiás Tibor György Arad megyéből, pontosan Kisperegről érkezett Isten hosszútűrő szeretetéről beszélni, szavalt Csorvási Andrea, zongoradarabokat játszott Vajas Gréta és Suhart Evelin. Szerdán Varga Botond Nagyvárad mellől, Szalárdről jött biztatni: Ne aggodalmaskodjatok! Szavalt Kupán Erzsébet, énekelt a gyülekezet énekkara és a nőszövetség, tanulságos jelenetet adtak elő a nagykátésok. Csütörtökön Versényi István szamosdarai lelkipásztor beszélt a szegényeknek szóló evangéliumról, szavalt Tatár Zsuzsanna és Szász Anikó, énekeltek és jeleneteket adtak elő a gyülekezet ifjai. Pénteken a Seregek Uráról szólt Gáll Zoltán lugosi (Temes megye) református lelkipásztor, szavalt Csorvási Margit, énekelt a kórus és a nőszövetség, valamint a Lanka Duó (Papp Krisztina kántornő és Csorvási Mihály presbiter). Szombaton Tolnay István nagykárolyi esperes, Nagykároly-kertvárosi templomépítő lelkipásztor hirdetett Igét a kánaáni asszony bibliai története alapján. Szavalt Kupán Erzsébet és Ambrus Krisztina, énekeltek a gyermekek és a Lanka Duó.

Nagyrészt Ady Endre istenes versei hangoztak a szavalatok rendjén, megemlékezve ezáltal száz évvel ezelőtt elhunyt költőnkre is. A változatos, érdekes programok és igehirdetések után minden alkalommal a 471. éneket énekelték: „Rád tekint már hitem.”

Hanna Projekt – SZIKE–istentisztelet

Vasárnap délután 5 órától teljesen megtelt a Deák téri református templom a Hanna Projekt nevű zenekar friss, lendületes dicsőítésén. Elhangzott többek között a SZIKE-tábor tavalyi táborhimnusza is: „Hová mehetnék?” Polereczki Hanna énekesnő vezetésével a zenekar ismert dalokat hozott.  Talán legjobban várt ének, amelynek magyar változatát ehhez a zenekarhoz kötik legtöbben, kétszer is elhangozott, sőt együtt énekelte a gyülekezet: „Meghívtál, hogy vízre lépjek, … Lélek add, hogy benned teljesen megbízzak!”

Rácz Ervin házigazda lelkipásztor a 27. zsoltár 1. verse alapján szólt a felekezeti hovatartozást tekintve sokszínű, vegyes, ökumenikus gyülekezethez: „Világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék? Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék?” Világosság, segítség és erő – ez az, amit Istentől kapunk, erőt és segítséget pedig arra, hogy mi is világítsunk.

Az ökumenikus közösség létrejött, a történelmi és kevésbé idősebb felekezetek képviseletében, de ami még ennél is fontosabb élő és építő Igét hallott a gyülekezet, lelki gazdagosást hozva. Emlékezetes hét marad a gyülekezet számára.

Szóljon hozzá