Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Megeml kez s a szabads gharc ldozatair l Batizon

Megeml kez s a szabads gharc ldozatair l Batizon

kepnoszfu240Forr s: frissujsag.ro

Vas rnap- a hagyom nyokhoz h ven – a Szatm rn meti Reform tus Gimn zium di kjai, tan rai s sokan m sok megeml keztek di kt rsaikr l, akik let ket vesztett k a R k czi Ferenc ltal vezetett szabads gharcban, amikor a kuruc seregek mell lltak.

1672. szeptember 20- n a kuruc sereg a Szatm ri v rb l akarta a n met sereget kiverni s elfoglalni az er d tm nyt. A n metek ezt megtudv n, a mez re vonultak gy ikkal. A gyalogos kurucok azt a parancsot kapt k, ha l nek az gy val, vess k hasra magukat. Ezt azonban nem mondt k meg a lovas kurucoknak, akik l tva a gyalogosokat a f ld n, azt hitt k, hogy elestek, s fut snak eredtek. Gomb spuszt n t M ramarosba menek ltek. A gyalogos kurucok igyekeztek ut nuk, de a n met sereg Batiz mellett lem sz rolta ket. A holttesteket Batiz k zel ben egy halomba rakt k, melynek dombja ma is megvan. A szatm ri iskol b l ki z tt di kok k z l sokan csatlakoztak a kurucokhoz, s k is ott estek el. Hogy h nyan haltak meg, pontosan nem lehet tudni. Err l az esem nyr l eml keznek meg minden vben a batizi Di kdombon a reform tus gimn zium di kjai.

Ma a batizi reform tus templomban Erdei rva Istv n, a reform tus gimn zium iskolalelk sze hirdetett ig t, aki Neh mi s pr f ta k nyv b l v lasztott alapig t. Miut n Izrael n pe megszabadult a babil niai fogs gb l, volt templomuk s t rv ny k, de nem becs lt k Isten h z t, idegen n pek fiaival k t ttek h zass got, elvesz tve gy anyanyelv ket, hit ket, sokszor sz l f ldj ket. Neh mi s minden szinte Istent akarta szolg lni. Az eml kez s ma is nagyon fontos az ember let ben. Istenbe vetett hittel kell eml kezni azokra, akik tettek valamit rt nk, de el kell gondolkodni azon, hogy vannak-e olyan nzetlen cselekedeteink, amelyekr l elmondhatjuk, hogy azokat Isten rt cselekedt k.

Kir ly Lajos batizi lelkip sztor, a Szatm ri Reform tus Egyh zmegye esperese k sz nt tte a r sztvev ket, majd arra a k rd sre kereste a v laszt, mi az, ami a mai fiatalokat foglalkoztatja, mir l eml kezik meg a mai fiatal? Mivel az idei megeml kez s okt ber 23-ra esett, Erdei rva Erika tan rn ir ny t s val az -56-os forradalomr l is megeml keztek.

Az esem ny a Di kdombon folytat dott, ahol a reform tus gimn zium di kjai mutattak be verses-zen s m sort. Magyar L r nd a 345 vvel ezel tti esem nyre eml kezett, majd arr l besz lt, hogy rdekv delmi szervezet nk milyen feladatokat v llalt fel az elm lt huszonh t s sor n s mit szeretne el rni a k vetkez kben az oktat s ter n. A di kdombi megeml kez s koszor z ssal rt v get.

A r sztvev k visszas t ltak a lelk szi hivatal fal n elhelyezett Szil gyi Domokos-eml kt bl hoz, ahol Apai Be trix, Batiz k zs g alpolg rmestere az nkorm nyzat nev ben k sz nt tte a r sztvev ket, majd k t Szil gyi Domokos-verset mondtak el a di kok. Keresk nyi S ndor irodalomt rt n sz Szil gyi Domokosnak a nemzeti hagyom nyokhoz val viszony r l besz lt. “A szabads gharcosok h sz vesen halnak meg akkor is, ha kilencven vig lnek” – id zte Arany J nost, aki eltemette a gyerekeit, de megh zta a v szharangot a nemzet temet s n is. “Aranyt l s Szil gyi Domokost l kell nek nk megtanulni a nemzeti hagyom nyokhoz val ragaszkod st” – tette hozz .

Elek Gy rgy

Szóljon hozzá