Kezdőlap / Ünnep / Szil gyi Domokos hal l nak 40. vfordul ja
[*~ alt *]

Szil gyi Domokos hal l nak 40. vfordul ja

Szeretettel h vj k nt, bar tait s ismer seit a szervez k Szil gyi Domokos k lt hal la 40. vfordul ja alkalm b l november 3-a s 5-e k z tt tartand rendezv nyekre:

  • a szatm rn meti irodalmi tan cskoz sra s koszor z sra,
  • a batizi s nagysomk ti megeml kez sre,
  • valamint a kolozsv ri h zsong rdi f hajt sra s az azt k vet kerekasztal-besz lget sre.

200px-g4szilagyi_domokos_1938-1976 P R O G R A M

  1. november 3., cs t rt k – Szatm rn meti

17 00 rakor (kelet-eur pai id szerint !!)

“Sajt rtekezlet – 2016”

– Irodalmi tan cskoz s a Szatm r Megyei M zeum II. emeleti d szterm ben –

(Szatm rn meti Vasile Lucaciu s t ny 21 )

K sz nt k nt:

Fej r K lm n ltal megzen s tett Szil gyi-verseket nekel a Bart k K rus Varga P ter vez nylet vel

A tan cskoz st megnyitja:

Muzsnay rp d, az EMKE f tan csosa

dv zl besz det mond:

Pataki Csaba, a Szatm r Megyei Tan cs eln ke

Mile Lajos, Magyarorsz g kolozsv ri f konzulja

Tan cskoz svezet :

P csi Gy rgyi irodalomt rt n sz (Budapest)

El ad k:

Pomog ts B la irodalomt rt n sz (Budapest):

Erd lyi magyar trag dia
– Szil gyi Domokos tragikus lete s k lt szete –

J nosi Zolt n irodalomt rt n sz (Budapest ) :

A hagyom ny korszer s ge Szil gyi Domokos verseiben

K v sz net

18 30 rakor A tan cskoz s folytat sa

Tan cskoz svezet :

J nosi Zolt n irodalomt rt n sz (Budapest)

El ad k:

P csi Gy rgyi irodalomt rt n sz (Budapest) :

“Hat rokon j rok r kk “

– Metafizikai f lfordulat(?) Szil gyi Domokos k sei k lt szet ben –

Pop Felician r (Szatm rn meti) :

Aripi de ghea peste tropice

– Artistul AYi cleAYtele egzisten iale –

(J gsz rny a tr pusok felett – M v sz az egzisztenci lis szor t sban -)

Farkas G bor irodalomt rt n sz (Szigetszentmikl s ) :

Hat rokon innen s t l

  • Szem lyess g s szakralit s Szil gyi Domokos k lt szet ben –

Kerekasztal-besz lget s az elhangzottakr l

  1. november 4., p ntek – Szatm rn meti

10 00 rakor (kelet-eur pai id szerint !)

“Sajt rtekezlet – 2016”

– az el z napi irodalmi tan cskoz s folytat saa Szatm r Megyei M zeum II. emeleti d szterm ben –

(Szatm rn meti Vasile Lucaciu s t ny 21 )

Tan cskoz svezet :

Pomog ts B la irodalomt rt n sz (Budapest)

El ad k:

Mark B la k lt (Marosv s rhely) :

Szil gyi Domokos szerepei

– avagy: a szerepj tsz s ars poetic ja –

Cseke P ter irodalomt rt n sz (Kolozsv r) :

A k zirat-v lem nyez Szil gyi Domokos

Bertha Zolt n irodalomt rt n sz (Debrecen) :

Szempontok a Tengerparti lakodalom hat st rt net hez

Varga – Bressel Christiane tan r (Szatm rn meti):

Szil gyi Domokos tan t sa a k lt iskolav ros ban

K v sz net

12 15 rakor A tan cskoz s folytat sa

Tan cskoz svezet :

Bertha Zolt n irodalomt rt n sz (Debrecen)

El ad k:

Kar csonyi Zsolt k lt (Kolozsv r) :

A t vols g eszt tik ja

Korpa Tam s irodalomt rt n sz (Debrecen):

A “polif n- lom” – 4kezes elemz sek Szil gyi Domokos verseir l

Keresk nyi S ndor irodalomt rt n sz (Szatm rn meti ):

Maszk s t k r

– Szil gyi Domokos Arany- rtelmez se –

Kerekasztal-besz lget s az elhangzottakr l

A konferencia z r sa

Eb dsz net

17 00 rakor

Szil gyi Domokos szatm ri szobr nak megkoszor z sa

– Ravensburg s t ny – a Szatm r Megyei K rh zzal szemben –

Besz det mond:

Keresk nyi G bor, Szatm rn meti polg rmestere

Kar csonyi Zsolt k lt , a Helikon f szerkeszt je (Kolozsv r)

Szavalnak:

Ary Dalma s Moroz Hannelore, a Szatm ri Reform tus Gimn zium di kjai

D sz rs g:

Szatm ri Dsida Jen Cserk szcsapat

Boga Ferenc tan r vezet s vel

A koszor z st levezeti:

Draveczky K roly m rn k

  1. november 4., p ntek – Batiz (koraeste)

18 30 rakor (kelet-eur pai id szerint !)

Eml kez s s f hajt s Batizon

– a Reform tus Templomban s a Lelk szi Hivatal udvar n –

H zigazda:

Kir ly Lajos, lelkip sztor, a Szatm ri Reform tus Egyh zmegye esperese

Besz det mond:

J nosi Zolt n irodalomt rt n sz (Budapest)

L rai k sz nt :

Elek Gy rgy k lt s publicista (Szatm rn meti):

A k lt k nyszerlesz ll sa

Szavalnak:

K nya Edina, Kir ly Rebeka, T r k Kinga di kok

  1. november 5. (szombat)

Nagysomk t

10 00 rakor (kelet-eur pai id szerint !)

kumenikus istentisztelet s koszor z s a k lt sz l v ros ban

(a Reform tus Templomban s a Sz l h zn l)

Ig t hirdet:

Kov cs P ter Zolt n, reform tus lelkip sztor

Szmutku R bert, r mai katolikus pl b nos

A k lt t m ltatja:

P csi Gy rgyi, irodalomt rt n sz (Budapest)

Szaval:

Ary Dalma, a Szatm ri Reform tus Gimn zium di kja

  1. november 5. (szombat) – Kolozsv r

15 00 rakor (kelet-eur pai id szerint !)

Megeml kez s s koszor z s a H zsong rdi temet ben

Im dkozik:

Ferenczy Mikl s lelkip sztor (Kolozsv r)

Besz det mond:

D vid Gyula irodalomt rt n sz (Kolozsv r)

Pomog ts B la irodalomt rt n sz (Budapest)

Szaval:

Ary Dalma, a Szatm ri Reform tus Gimn zium di kja

Sz man Emese R zsa, Radn ti-k l nd jas versmond (Kolozsv r)

16 00 rakor (kelet-eur pai id szerint !)

Szil gyi Domokosr l 40 v t vlat b l

  • Kerekasztal-besz lget s az EMKE Gy rk s M nyi Albert Eml kh z ban –

( Kolozsv r Republicii / Maj lis utca 5)

R szt vesznek a szatm ri “Sajt rtekezlet – 2016” irodalmi tan cskoz s el ad i

 

Moder tor :

K ntor Lajos, irodalomt rt n sz, a Kolozsv r T rsas g eln ke

A XI. Szil gyi Domokos Napok

az Erd lyi Magyar K zm vel d si Egyes letnek

a Hagyom nyos Kult r t Meg rz s T mogat Szatm r Megyei K zpont programj ban szerepl rendezv nye

T rsszervez k:

Batiz Reform tus Gy lekezete

Nagysomk t Reform tus Gy lekezete

Kolozsv r T rsas g

A rendezv ny t mogat i:

Communitas Alap tv ny, Szatm r Megye Megyei Tan csa, Szatm r Megyei M zeum

 

M dia-t mogat k:

City R di , Szatm ri Friss Asjs g, www.szatmar.ro , itv, Kolozsv ri R di

Szervez sben seg tettek:

Hod sz Em ke, Kocsis gnes, Mandula Katalin, Mirea Ter z (Szatm rn meti),

Kir ly Lajos (Batiz), Kov cs P ter Zolt n (Nagysomk t),

K ntor Lajos, K s Katalin, Sz man Emese R zsa (Kolozsv r)

A szervez st ir ny totta: Muzsnay rp d

B vebb felvil gos t s:

tel : 40 77 104 2700

tel/fax : 40 261 712808

e-mail: muzsnay@datec.ro

Szóljon hozzá