Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / L togat ban S rospatakon
[*~ alt *]

L togat ban S rospatakon

Kett s rz s fogja el az embert akkor, amikor szatm ri emberek sikereit l tja Magyarorsz gon vagy k lf ld n. Egyr szt rvendetes is, m sr szt hi ny rzetet okoz, hiszen j lenne mindezt itthon l tni. S rospatakon Nagy-Bal Csab n l, az ottani Refi igazgat j n l tett l togat st Kir ly Lajos esperes, Tarr Szil rd v llalkoz s R cz Ervin sajt referens.

Per nyi, Kop csi, R k czi, Kossuth- s m g sorolhatn nk azokat a neveket, amelyek el ker lnek dics m ltunkb l akkor, amikor S rospatak fel ir nyulunk. A s rospataki di k fogalma az vsz zadok sor n ri si r kk n tte ki mag t. Comenius ut dai azonban ma is kiemelked teljes tm nyt ny jtanak. Amellett, hogy minden k ls felt telt biztos tanak a tanul shoz, a lelki fejl d sre is legal bb akkorra hangs lyt fektetnek.

Amikor bel p az egyszer ember az iskola kapuj n, amellett, hogy a felel ss gteljes b szkes gre okot ad m lttal tal lkozik, az iskola jelene is mulatba ejt . Nevet di kok, j kedv hangulat mellett jelen van a tisztelet, ami abban is megnyilv nul, hogy messzir l k sz nnek a f radt v ndornak: ld s, b kess g! s ezt nem gy musz jb l, k nyszerb l, hanem a lehet legterm szetesebb m don, huncut mosollyal az arcukon, sug rozva azt, hogy j pataki di knak lenni.

A tan ri s az igazgat s g fel haladva kiegyens lyozott, de ugyanakkor tettre k sz pedag gusosokkal lehet tal lkozni, az igazgat lend lete ragad s, de a lend let m gsem v llik stresszes rohan ss . Becs ngetnek- rdekes m don r k t percre csend van a foly s n, s az oszt lytermekb l sem sz remlik ki embertelen hang. A t k letesen felszerelt k mia, fizika, biol gia s idegennyelv oszt lyokon t l a reform tus tanint zm nyben a reform tus tanterem mellett ott van a r mai s a g r g katolikus tanterem is, mert ez igy term szetes, s erre senki nem k nyszeritett senkit. Ez t bb mint kumen .

A Dr. S ndor J zsef pataki regdi kr l elnevezett informatika laborban pedig nagyon kell vigy zni arra, hogy az embernek ki ne akadjon az llkapt ja. Profi g pek, felszerel sek, amelyek az rt ker ltek oda, mert az iskola fenneml tett egykori di kja gy gondolta, hogy j v befektet s n lk l semmi rtelme nincs eddigi sikereinek. s l m egy tudatos, tettre k sz, koncepci val rendelkez vezet s g, t rsulva a v ndi kokkal, az egyh zzal s a politikummal olyan dolgokat tud v ghezvinni, amire Per nyi, Kop csi, Comenius, R k czi s m g Kossuth is el gedetten csettint a mennyei aranycsapat meccseinek sz net ben-

Certificatul de indentitate sau pasasport, va rog- – sz l a ki br nd t breszt ra a hat rn l. s a sz l meg a lelk sz pedig rem nyvesztve gondolkodik azon, milyen rvet soroljon fel gyermekeinek, ifj inak arra vonatkoz an, hogy itthon tartsa ket-

Szóljon hozzá