K ldet studatra buzd t reform ci 500 Ap ban

Az Apai Reform tus Egyh zk zs gben is meg nnepelt k gy lekezeti szinten a reform ci tsz zadik vfordul j t. Kir ly Lajos esperes hirdetett Ig t, hangzott el ad s, k russzolg lat s reform ci korabeli zene.

Vas rnap d lut n Kir ly Lajos a Szatm ri Reform tus Egyh zmegye esperese a J nos evang liuma 4. r sz nek 25. s 26. verse alapj n hirdette az Ig t: “Azt mondta neki az asszony: Tudom, hogy Messi s j n, akit Krisztusnak neveznek, s amikor elj n, mindent megjelent nek nk. J zus azt v laszolta: n vagyok az, aki veled besz lek.” A reform ci besz lget s Krisztussal, amit ma is t lhet nk. A vele val k z ss gben nemcsak elh v studatunk, hanem k ldet studatunk is lesz, mert J zus nem lel ncolja, hanem felszabad tja a szolg latra mindazokat, akik hozz csatlakoznak, k vet i lesznek.

Kiss Szabolcs h zigazda lelk sz s Vaida Levente egyh zk zs gi gondnok is k sz nt tte az nnepl sereget. Tolnai Zelma vez nylet vel k rusm vek is elhangzottak, K nya R ka pedig n pdalzsolt rokkal gy ny rk dtetett. Husz r L szl Zsolt reform tus lelk sz Szinervaraljaiak a reform ci szolg lat ban c mmel, Ily s S ndor evang likus lelkip sztor pedig Luther M rtonr l tartott el ad st.
V gezet l a Carmina Renascentia r gi-zene egy ttes koncertje hozta k zelebb a 16. sz zad zenei vil g t, h l ra szt n zve a gy lekezetet az elm lt 500 v rt.

Vélemény, hozzászólás?