Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2017. november 8.

Velünk az Isten – 2017. november 8.

Az Úrtól van!

„És megtudja a mező minden fája, hogy én, az ÚR teszem a magas fát alacsonnyá, az alacsony fát pedig magassá. Én szárítom ki a zöldellő fát, és teszem zöldellővé a száraz fát. Én, az ÚR szóltam, és meg is cselekedtem” (Ezékiel 17, 24)

Mindenki növekedni szeretne. Alapvető emberi vágy a gyarapodás, fejlődés, előrelépés. Isten az ilyen jellegű igyekezetet néha támogatja, máskor viszont derékba töri az egészet. Bábel tornyának építését megakadályozta az Úr a beszéd összezavarásával, Jákób meggazdagodását viszont támogatta. A választott népet egyszer felemeli, valósággal sérthetetlenné teszi őket, máskor veszni hagyja és rabságra ítéli.

Ki érti ezt? Talán Isten egy szeszélyes Úr, akinek játszótere a Föld és játékszere az ember? Drága testvérem, tudatom veled, hogy holmi unaloműző játékokért senki sem áldozná fel magát, ám Jézus ezt megtette érted. Nem kényszerből, nem kötelességből és nem is szórakozásból, hanem azért, mert szeret téged.

Sok szempontból könnyebb lenne az élet, ha megértenénk ezt a kijelentést: „én, az ÚR teszem a magas fát alacsonnyá, az alacsony fát pedig magassá”. A gőgös, pöffeszkedő, fellengző nagyzolók talán kevésbé lennének eltelve önmagukkal. A félénk, pipogya szendék nem lennének annyira gyámoltalanok. Az egyik istenfélelemből fakadó alázattal, a másik hitből merített bátorsággal vallaná: „segítségem az Úrtól van, aki az eget és a földet teremtette” (Zsolt 121,2).

Néha olyan eset is adódik, amikor te lehetsz mások növekedésének segédeszköze és tudd meg, hogy ez is egy áldott szolgálat. Keresztelő János így szólt Jézusról: „neki növekednie kell, nekem pedig egyre kisebbé kell lennem” (Jn 3, 30). Ebben a kijelentésben nincs semmi lemondás vagy elkeseredett csüggedés, sokkal inkább a hitben megnyugvásra talált hivatástudat tűnik ki belőle. Tehát nem is igazán az a fontos, hogy növekedsz vagy eltörpülsz, hanem az, hogy ismerd fel Isten akaratát a helyzetedben és hálaadással kérj útmutatást. Ámen!

Erdei-Árva István,

Szamoskóród-Dobrácsapáti

Szóljon hozzá