Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Krízis Biblia – Covid Biblia – 2020

Krízis Biblia – Covid Biblia – 2020

„De mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk.Zsid 10, 39

 Ragadjunk meg minden lehetőséget annak érdekében, hogy a hitnek ismerői, megtartói és megélői legyünk!

 Krízis Biblia – Covid Biblia – 2020

Svájcból indult az ötlet és kivitelezés, Kínában is követőkre talált és dr. Békefy Lajos református lelkész, közíró által hozzánk is, a Királyhágómellékre is megérkezett ez a motiváló hír.

Idén március közepén valami olyan dologgal talákoztunk, amely a mai napig meghatározza és korlátozza mindennapi életünket.

Ez a jelenség a társadalom minden területén jelen van, így az egyházi életvitelre is rányomja bélyegét. Lassan, sajnos, kiürülnek a templomaink, mert csak korlátozott létszámban, feltételek szabályozta rendben lehet résztvenni az istentiszteleteken.

Nekünk azonban, hiszem, ennél sokkal többre van szükségünk, több időt akarunk Istennel eltölteni. A templom az imádság és a közösségi hitélet helye, azokat az alkalmakat, amelyek elmaradtak, nem pótolhatjuk, azok a maguk megszokott rendje szerint már nem fognak visszatérni.

Azonban van más módja annak, hogy Isten közelében, Vele, igenis, több időt töltsünk. Mert addig vagyunk igazán Istenéi, amíg az Ő dolgaival vagyunk elfoglalva.

Rohanó világban, sebes ritmusban élünk, mindenki siet velünk együtt, alig állunk meg, vagy ha igen, akkor is csak felületesen.

Álljunk meg! Töltsünk tartalmas, minőségi időt Isten közelségében!

Másoljuk le  a Bibliát! Forgassuk Isten Üzenetét kezeinkben és szívünkben!

Erre az áldozatos szolgálatra hívunk gyermekeket, ifjakat, felnőtteket, mindenkit, aki szeretne részese lenni egy ilyen egyedi mukának, közös tevékenységnek. A másolás során lényeges az, hogy lassan, átgondolva, erre időt szánva másoljuk a szent Könyv tartalmát. Amely különleges, hiszen elvisz bennünket egy sajátos korba, szokásvilágba és hangulatba is. Kérjük, hogy Isten az Ő Szentlelke által indítson bennünket és neveljen, formáljon bennünket ilyenképpen is az Ő szent Igéje által!

A másolás formája, módszertana:

A Károli Gáspár által fordított Bibliákat használjuk.

A4-es méretű, bármilyen színű lapokra írjunk, 5 cm-es lapszélt hagyva a bal oldalon, csak egyik oldalra írjunk, tüntessük fel a fejezet címét és számát, pld: Mózes első könyve, 1 rész…,a lemásolt rész végén lehet díszíteni, ízlés és tehetség szerint a munkalapot.

A másoló tüntesse fel a nevét: Másolta:…

Olyan írószert használjunk, ami szépen látszik és maradandó.

Majd, ha ki-ki befejezte az általa vállalt részt, egy külön lapra jegyezze le, mit jelentett számára ez a munka?

            Mi lesz a sorsa a lemásolt Szentírásnak?

Nos, irattartókba begyűjtjük, digitalizáljuk, majd beköttetjük.

Egyházkerületünk 2021-ben lesz 100 esztendős, méltó ajándék lesz ez elsősorban nem a Levéltár számára, hanem a gyülekezetek számára. Nem szeretnénk csak a Levéltár polcaira elhelyezni és ott pihentetni ezt a nagyszabású munkát. Célunk, hogy ez a hosszúra nyúló kríizs időszakban született Biblia elinduljon a gyülekezeteink felé, elkezdődjön a szomszédolás, látogassuk meg egymást, ismerjük meg akár a szomszéd gyülekezetet is! Az éppen látogató kis vagy nagyobb csapat vigye a Bibliát és az élő Igét, bizonysáágtétel által, legyen valaki, aki kész elmondani, mit jelentett számára ebben a másolói munkában részt venni.

Legyen nekünk egy olyan Bibliánk, amely utazik, látogat és egy-egy bizonyságtévő lélek által megszólal.

Mindenkit szeretettel hívnak, hogy tevékenyen részt vegyen a kezdeményezés megvalósításában.

Mindezt tegyük Isten dicsőségére, Belé vetett hitünk elmélyítése és életünk megjobbítása érdekében! Isten legyen ebben segítségünkre!

                  Dénes István Lukács                                                              Vinczéné Pálfi Judit

generális direktor                                                                        előadótanácsos

Szóljon hozzá